Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn đóng hai sổ BHXH ở hai tỉnh cùng một lúc ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội

Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quyđịnh quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của pháp luật, một người lao động chỉ có thể có một sổ bảo hiểm xã hội, cơ quan cấp sổ bảo hiểm xã hội sẽ kiểm tra xem bạn đã có sổ bảo hiểm chưa, và khi đã xác nhận chưa có thì mới tiến hành cấp sổ bảo hiểm cho bạn. Tuy tình trạng hiện nay vẫn có một số người có hai sổ bảo hiểm, việc này là do sai sót trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội và kiểm tra xác nhận. Đối với trường hợp có 2 hay nhiều sổ bảo hiểm thì họ sẽ phải tiến hành thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội như sau:

>> Xem thêm:  Sự kiện bảo hiểm là gì ? Phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ?

Theo quy định tại Điều 63 Quyết định 1111/QĐ-BHXH:

"Điều 63. Xử lý một số tồn tại trong công tác cấp sổ BHXH

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có)."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn làm việc ở 2 công ty tại 2 tinh khác nhau thì bạn nên chọn để lập sổ BHXH tại một công ty bạn thường xuyên làm việc, có thời gian làm việc lâu hơn. Bởi khi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì bạn vẫn sẽ chỉ được hưởng 1 chế độ BHXH tại 1 công ty, trong khi đó lại phải đóng BHXH cả 2 nơi, như vậy là bất lợi cho bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?