Tham gia chơi được 2 đầu hụi 5 triệu ( hụi chầu được 7/14 lần) và 1 chiếc xe moto ( tài sản riêng của tui có trước hôn nhân, tui đứng tên). Nhưng hiện nay số Tài sản đó do vợ tui giữ hết tất cả, do vợ tui kiếm chuyện đuổi tui ra khỏi nhà (do tui sống bên vợ).

Xin cho tui hỏi số Tài sản nói trên tui có lấy lại được không? Làm cách nào để lấy lại? Xin hội luận gia cho xin ý kiến.
Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: hoaquynh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời :

Có thể thấy trong trường hợp này là việc anh Sang muốn chia tài sản với vợ trong thời kì hôn nhân vì có tranh chấp về tài sản. Anh chị kết hôn hợp pháp và chung sống vợ chồng được 4 năm và theo như quy định của pháp luật thì số tài sản mà anh chi cùng làm ra trong quá trình hôn nhân được ghi nhận là tài sản chung của cả 2 vợ chồng, thuộc sở hữu chung của cả 2 người như theo quy định tài điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã quy định như sau :

“ Điều 27. Tài sản chung của vợ chồng.

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung”.

Như anh đã nói ở trên thì số tiền 230 triệu đó là của cả 2 vợ chồng anh chị cùng làm ra, vì vậy nó thuộc sở hữu chung. Đồng thời số tiền 5 triệu đồng anh Sang chơi hụi cũng không thể được coi là số tiền riêng của anh vì với số tiền này anh đã sử dụng trong thời kì hôn nhân, cũng không phải được tặng cho hay thừa kế riêng nên mặc nhiên nó được sáp nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Nếu có trường hợp anh hoặc chị có chứng minh được rằng số tiền đó hoặc một phần số tiền đó thuộc tài sản riêng có trước khi kết hôn hoặc được thừa kế tặng cho riêng thì số tiền đó không thuộc sở hữu chung và sẽ được xử lí riêng theo quy định của pháp luật, cụ thể là điều 32 luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định như sau :

“ Điều 32. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung”.

Như trên anh có nói thì anh còn có 1 chiếc xe moto mua trước khi kết hôn, có giấy tờ đầy đủ chứng minh được điều đó, do anh đứng tên thì thuộc tài sản riêng có của anh, không sáp nhập vào khối tài sản chung để chia.

Còn số tiền 230 triệu  và 5 triệu anh Sang chơi hụi trên hoàn toàn được tạo dựng nên trong quá trình hôn nhân cũng không phải ai được thừa kế hay tặng cho riêng thì sẽ thuộc khối tài sản chung và khi anh có nhu cầu chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân thì sẽ được giải quyết, như theo quy định tại điều 29 luật hôn nhân và gia đình năm 2000 như sau:

“Điều 29. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận “.

Theo như phân tích vụ việc nêu trên và theo quy định của pháp luật hiện hành thì anh chị nên có thỏa thuận với nhau về việc chia khối tài sản hiện có để vụ việc có thể giải quyết một cách thuận lợi, dễ dàng hơn. Nếu tranh chấp tiếp tục xảy ra và 2 anh chị không thể thống nhất được ý kiến chung về chia tài sản thì anh có thể làm đơn ra Tòa án yêu cầu giải quyết vụ việc này, cụ thể là yêu cầu Tòa án chia tài sản trong thời kì hôn nhân.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê