Luật sư tư vấn về chủ đề "giải quyết tranh chấp"

giải quyết tranh chấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải quyết tranh chấp.

Phân tích các biện pháp pháp lý trong giải quyết tranh chấp

Phân tích các biện pháp pháp lý trong giải quyết tranh chấp
Hai biện pháp pháp lý cơ bản là giải quyết bằng trọng tài và tòa án. Hệ thống hội thẩm với tính chất gần như mang tính pháp luật cũng là khuôn khổ quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp.... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát về hai biện pháp pháp lý này.

Cách giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế

Cách giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế
Tuy các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, đã rất nỗ lực trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất, nhưng nhìn chung, việc này thường khó khăn. Có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất có hiệu lực áp dụng trên phạm vi quốc tế

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam
Hoạt động khám, chữa bệnh được thiết lập dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng phải tuân thủ những quy định chung của pháp luật dân sự nhưng cũng có những điểm đặc thù.

Đặc điểm và chức năng của điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Đặc điểm và chức năng của điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Điều khoản giải quyết tranh chấp là một loại điều khoản của hợp đồng. Do đó giống như các điều khoản khác trong hợp đồng, nó luôn ràng buộc trách nhiệm của các bên trong việc thực hợp đồng. Tìm hiều về đặc điểm và chức năng của điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại

Phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại
Hòa giải thương mại là phương thức có nhiều ưu điểm trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, phương thức này hiện vẫn chưa được sử dụng rộng rãi vì phần lớn cá nhân, tổ chức chưa hiểu hết những quy định của pháp luật, những điểm lợi từ hòa giải thương mại mang lại.