Tôi xin nghỉ trong thời gian nào là hợp lý? Nếu Ban Giám Hiệu trường không đồng ý cho tôi thôi việc vì không có tiền trả trợ cấp thôi việc, hoặc vì một lý do nào đó...Vậy, tôi vẫn xin nghỉ bằng việc viết đơn và thông báo trước 45 ngày thì có đúng hay không?

Tôi vẫn nghỉ việc trong trường hợp đó thì có sai luật không ? Tôi phải làm sao mới đúng? Cảm ơn!

 

Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách hàng, Công ty Luật MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của anh liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:  

- Luật Viên chức 2010;

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngày 12 tháng 4 năm 2012.

2. Nội dung tư vấn: 

Theo thông tin mà chị cung cấp thì chị là giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ tháng 9/1981. Mà căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 thì chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể tại khoản 4 Điều 29 như sau:

>> Xem thêm:  Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc ? Người lao động tự ý nghỉ việc phải bồi thường những gì ?

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

Như vậy nếu chị muốn nghỉ việc thì chị phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày.

Ngoài ra theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tại Điều 38 quy định giải quyết thôi việc cho viên chức như sau:

1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức.

Như vây, căn cứ vào quy định trên thì chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Tuy nhiên chị cũng cần phải biết về các trường hợp viên chức chưa được giải quyết thôi việc để xem mình có thuộc một trong các trường hợp đó hay không. Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 có quy định những trường hợp viên chức chưa được giải  quyết thôi việc như sau :

2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Vì vậy nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 nêu trên thì chị vẫn chưa được giải quyết thôi việc.

3. Thủ tục giải quyết thôi việc

a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy nếu chị được giải quyết cho thôi việc thì chị sẽ được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật. Chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng nếu trong trường hợp chị chưa được giải quyết chế độ thôi việc thì luật hiện hành không có quy định là khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và đã báo trước 45 ngày mà chưa được giải quyết mà chị nghỉ việc thì chị có nghĩa vụ phải bồi thường. Hơn nữa theo quy định tại Điều 45 Luật viên chức 2010 có quy định:

Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Như vậy nếu chị tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 29 về thời hạn báo trước thì chị sẽ được trả trợ cấp thôi việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề “: Liên quan đến vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của viên chức”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về Luật viên chức 2010 và Nghị định 29/2012/NĐ-CP  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngày 12 tháng 4 năm 2012 và hồ sơ do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về xử lý kỷ luật bằng hình thức nhắc nhở bằng văn bản ? Cách viết đơn xin nghỉ việc ?

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?