Thứ nhất khi mở cửa hàng và cơ sở sản xuất cần những thủ tục gì? Hai cơ sở này có 2 địa điểm khác với trụ sở chính của công ty. Nhưng trong cùng 1 thành phố thì thủ tục đăng ký như thế nào? Thứ hai  về doanh thu và chi phí của 2 cơ sở em đưa vào hạch toán công ty chính là công ty cổ phần được không? Thủ tục về thuế đều ở trụ sở chính của công ty cổ phần có được không ?

Tôi cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn mở thêm của hàng sản xuất kinh doanh?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Thưa quý khách hàng! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014 

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn: 

Thứ nhất, để mở cửa hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh mà 2 cơ sở này khác địa điểm của trụ sở chính, trong cùng một thành phố thì căn cứ Điều 33 Nghị định 78/2015 về đăng kí doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục như sau:

Điều 33: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Thông tin đăng ký thuế;

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thứ hai, về doanh thu, chi phí và thuế của công ty cổ phần đều thực hiện ở trụ sở chính được không thì: Trường hợp khai thuế của bạn có phát sinh tại chi nhánh chi nhánh cùng tỉnh tuy nhiên bạn không nói rõ chi nhánh của hạch toán độc lập hay phụ thuộc vậy xin tư vấn cho bạn ở cả hai trường hợp như sau:

+ Về khai thuế GTGT:

Theo quy định tại điểm b, điểm d điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC có hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng như sau:

"Điều 11: Khai thuế Giá trị gia tăng.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

d) Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất."

Vậy đối trường hợp chi nhánh cùng tỉnh của bạn nếu không có bộ máy kế toán riêng thì sẽ thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu trường hợp chi nhánh có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi ngân hàng mà trực tiếp bán hàng hóa, nếu có nhu cầu kê khai nộp thuế riên thì sẽ thực hiện khai thuế GTGT phát sinh tại chi nhánh riêng với trụ sở chính của công ty.

+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm b điểm c khoản 1 điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

"b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. 

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc. "

Vậy đối với thuế thu nhập doanh nghiệp nếu chi nhánh của anh hoạch toán độc lập thì sẽ nộp hồ sơ khai thuế tại địa điểm chi nhánh, nếu là hạch toán phụ thuộc thì công ty tiến hành khai chung với trụ sở chính.

+ V vấn đề khai thuế môn bài: 

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC như sau.

" Điều 17. Khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế."

Vậy đối với thuế môn bài công ty bạn sẽ thực hiện khai thuế đối với chi nhánh riêng và khai thuế đối với trụ sở chính riêng nhưng cùng một cơ quan thuế.

Tóm lại đối với việc phát sinh khai thuế của đơn vị trực thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính nếu hai bên có có thực hiện bộ máy kế toán độc lập thì mọi vấn đề khai thuế và nộp thuế sẽ tiến hành độc lập giữa các bên. Nếu giữa hai bên không tổ chức bộ máy kế toán độc lập thì ngoài thuế môn bài khai tại trụ sở chi nhánh thì các loại thuế khác sẽ khai, nộp tại đơn vị trụ sở chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế.