>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đầu tư năm 2014.

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư (Luật số 03/2016/QH14).

- Các luật, pháp lệnh, nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh có liên quan đến vốn tối thiểu, tiền ký quỹ.

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Điều kiện kinh doanh

>> Xem thêm:  Không giảm vốn điều lệ khi các thành viên chưa góp đủ có bị xử phạt hành chính không ?

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật đầu tư: Chỉ luật, pháp lệnh, nghị định mới được quy định điều kiện đầu tư kinh doanh (về phía pháp luật Việt Nam). Ngoài ra, các điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam là thành viên có quy định về điều kiện kinh doanh thì cũng được áp dụng.

Một số điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam đã ký kết, có hiệu lực với Việt Nam như:

+ Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ ký ngày 13/07/2000.

+ Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 07/11/2006. Việt Nam đương nhiên sẽ áp dụng Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT 1994) và Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs).

+ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký ngày 08/03/2018.

+ Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) ký ngày 30/06/2019.

b)

- Lĩnh vực ngân hàng:

+ Về tổ chức tín dụng:

Loại hình tổ chức tín dụng Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu)
Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại Nhà nước

Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngân hàng liên doanh

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

3000 tỷ VND

Ngân hàng đầu tư

Ngân hàng hợp tác

3000 tỷ VND

Ngân hàng chính sách

Ngân hàng phát triển

5000 tỷ VND
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD
Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 3000 tỷ VND
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 100 triệu VND
Công ty tài chính 500 tỷ VND
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ VND

Căn cứ: Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về vốn pháp định của doanh nghiệp ?

+ Về mua bán nợ:

Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu)

Môi giới mua bán nợ

Tư vấn mua bán nợ

05 tỷ VND
Mua bán nợ 100 tỷ VND
Sàn giao dịch nợ 500 tỷ VND

Căn cứ: Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

+ Về kinh doanh vàng:

100 tỳ VND

3000 tỷ VND

- Lĩnh vực giao thông vận tải:

+ Về hàng không dân dụng:

Kinh doanh vận chuyển hàng không nội địa

Từ 01-10 tàu bay

Từ 11-30 tàu bay

Từ 31 tàu bay trở lên

300 tỷ VND

600 tỷ VND

700 tỷ VND

Kinh doanh vận chuyển vận chuyển hàng không quốc tế

Từ 01-10 tàu bay

Từ 11-30 tàu bay

Từ 31 tàu bay trở lên

700 tỷ VND

1000 tỷ VND

1300 tỷ VND

Kinh doanh hàng không chung 100 tỷ VND

Căn cứ: Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

- Lĩnh vực tài chính:

+ Về chứng khoán:

Đối với công ty chứng khoán
Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 25 tỷ VND
Nghiệp vu tự doanh chứng khoán 50 tỷ VND
Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 165 tỷ VND
Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ VND
Đối với công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

25 tỷ VND

Lưu ý:

* Trường hợp đăng ký nhiều nghiệp vụ: Mức vốn tối thiểu sẽ bằng tổng các mức vốn tối thiểu của từng nghiệp vụ.

>> Xem thêm:  Sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn pháp định là gì ?

Ví dụ: Công ty chứng khoán A đăng ký nghiệp vụ môi giới chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán thì mức vốn tối thiểu bằng 25+165=190 tỷ VND.

*

Căn cứ: Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

+ Về đòi nợ:

Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu): 02 tỷ VND.

Căn cứ: Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 của Chính phủ.

+ Về kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đến 31/12/2014: 03 tỷ VND

Từ 01/01/2015: 05 tỷ VND.

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

+ Về du lịch:

Mức ký quỹ
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 100 triệu VND
Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 250 triệu VND

Khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

500 triệu VND

Căn cứ: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về loại hình doanh nghiệp ? Thủ tục thành lập ? Vốn pháp định tối thiểu là bao nhiêu ?

+ Về điện ảnh:

- Lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội:

+ Về cho thuê lại lao động:

Mức ký quỹ: 02 tỷ đồng.

Căn cứ: Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019.

+ Về dịch vụ việc làm:

Mức ký quỹ: 300 triệu VND.

Căn cứ: Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014.

+ Về dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu): 05 tỷ VND.

>> Xem thêm:  Ý nghĩa của vốn và lý do tháo bỏ quy định về vốn pháp định

Mức ký quỹ: 01 tỷ VND.

- Lĩnh vực công thương:

+ Về sở giao dịch hàng hóa:

Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu)

Sở giao dịch hàng hóa 150 tỷ VND
Thành viên kinh doanh 75 tỷ VND
Thành viên môi giới 05 tỷ VND

Căn cứ: Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 của Chính phủ.

+ Về kinh doanh đa cấp:

Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu): 10 tỷ VND.

Mức ký quỹ: 5% vốn điều lệ nhưng ít nhất là 10 tỷ VND.

- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

+ Về nhập khẩu phế liệu:

Mức ký quỹ
Nhập khẩu sắt phế liệu, thép phế liệu

Dưới 500 tấn

Từ 500-dưới 1000 tấn

Từ 100 tấn trở lên

10% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu

15% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu

20% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu

Nhập khẩu giấy phế liệu, nhựa phế liệu

Dưới 100 tấn

Từ 100-dưới 500 tấn

Từ 500 tấn trở lên

15% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu

18% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu

20% tổng giá trị lô hàng nhập khẩ

Căn cứ: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Vốn pháp định đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không ?

- Lĩnh vực xây dựng:

+ Về kinh doanh bất động sản:

Mức vốn pháp định (vốn tối thiểu): 20 tỷ VND.

Căn cứ: Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ.

Rất mong nhận được sự hợp tác!Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gị ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ xác nhận vốn pháp định (ký quỹ) cho doanh nghiệp