Xin cảm ơn.

Người gửi: Nguyễn Minh Trình

 
bánh giết gián
Bánhdiệt gián 

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 39 Pháp lệnh thú y năm 2004 về Điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thì:

“Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y”.

Như vậy, việc công ty sản xuất chế phẩm sinh học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể là phải có chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề này không bắt buộc giám đốc phải có. Chỉ cần Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp (ở công ty bạn là Trưởng bộ phận sản xuất) có chứng chỉ hành nghề là được.

Các căn cứ pháp lí:

- Pháp lệnh Thú ý ngày 29/4/2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;