Thứ hai, so sánh ủy thác mua bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại ?

Thứ ba, có một tình huống như sau: một họa sĩ gửi tranh cho một cửa hàng bán. Chẳng may cửa hàng tranh bị cháy, trong đó các bức tranh của anh họa sĩ bị cháy hoàn toàn. Xin hỏi các luật sư, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc tranh bị cháy này và quan hệ giữa anh họa sĩ và cửa hàng là gì?

Mong luật sư giải đáp các thắc mắc này!

Cảm ơn Luật Minh Khuê. Mong nhận được hồi đáp sớm!

Người hỏi: H.P.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật thương mại 2005

Nội dung phân tích:

1. So sánh hợp đồng ủy thác và hợp đồng đại lý.

Giống nhau:

- Đều là hợp đồng trung gian thương mại

- Gồm hai bên chủ thể, là thương nhân

- Hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

- Thực hiện hoạt động nhằm mục đích hưởng thù lao

Khác nhau:

Tiêu chí

Ủy thác mua bán hàng hóa

Đại lý thương mại

Khái niệm

Điều 155 Luật thương mại 2005

Điều 166 Luật thương mại 2005

Chủ thể

 • Bên ủy thác
 • Bên nhận ủy thác
 • Bên giao đại lý
 • Bên đại lý

Tư cách chủ thể

 • Bên nhận ủy thác bắt buộc là thương nhân.
 • Bên ủy thác là thương nhân hoặc không phải thương nhân

Cả 2 bên bắt buộc là thương nhân

Hình thức

 • Ủy thác mua hàng hóa
 • Ủy thác bán hàng hóa
 • Đại lý bao tiêu
 • Đại lý độc quyền
 • Tổng đại lý

Quyền của hai bên chủ thể

 • Quyền của bên ủy thác quy định tại Điều 162
 • Quyền của bên nhận ủy thác quy định tại Điều 164
 • Quyền của bên giao đại lý quy định tại Điều 172
 • Quyền của bên đại lý quy định tại Điều 174

Nghĩa vụ của hai bên chủ thể

 • Nghĩa vụ của bên ủy thác quy định tại Điều 163
 • Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác quy định tại Điều 165
 • Nghĩa vụ của bên giao đại lý quy định tại Điều 173
 • Nghĩa vụ của bên đại lý quy định tại Điều 175

2. So sánh ủy thác mua bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại

Giống nhau:

- Đều là hoạt động trong thương mại

- Gồm 2 bên chủ thể, là thương nhân

- Hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

- Có thể ủy thác lại/nhượng quyền lại cho bên thứ 3

Khác nhau:

Tiêu chí

 Ủy thác mua bán hàng hóa

 Nhượng quyền thương mại

Khái niệm

 Điều 155 Luật thương mại 2005

 Điều 284 Luật thương mại 2005

Chủ thể

 • Bên ủy thác
 • Bên nhận ủy thác
 • Bên nhượng quyền
 • Bên nhận quyền

Tư cách chủ thể

 • Bên nhận ủy thác bắt buộc là thương nhân.
 • Bên ủy thác là thương nhân hoặc không phải thương nhân

Cả 2 bên bắt buộc là thương nhân

Đối tượng

Hàng hóa lưu thông hợp pháp

Hàng hóa, dịch vụ được phép nhượng quyền thương mại

Quyền của hai bên chủ thể

 • Quyền của bên ủy thác quy định tại Điều 162
 • Quyền của bên nhận ủy thác quy định tại Điều 164
 • Quyền của bên nhượng quyền quy định tại Điều 286
 • Quyền của bên nhận quyền quy định tại Điều 288

Nghĩa vụ của hai bên chủ thể

 • Nghĩa vụ của bên ủy thác quy định tại Điều 163
 • Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác quy định tại Điều 165
 • Nghĩa vụ của bên nhượng quyền quy định tại Điều 287
 • Nghĩa vụ của bên nhận quyền quy định tại Điều 289

Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền

Không phải đăng ký

Bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Công thương trước khi nhượng quyền thương mại

3. Tình huống của bạn không nói rõ quan hệ của ông họa sĩ và cửa hàng tranh nên có thể chia thành các trường hợp sau:

- Quan hệ môi giới trong thương mại

- Quan hệ ủy thác mua bán hàng hòa

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê