1- Tôi có HDLD không xác định thời hạn đã ký với cty hơn 2 năm. Nhưng do cty kinh doanh không hiệu quả và bán lại cho 1 đơn vị khác và chuyển chúng tôi đi nhưng không báo với chúng tôi đúng quy định 45 ngày như quy định. Vậy cty này có vi phạm luật lao động không?

2- Khi chuyển đơn vị khác vào tháng 10/2015 vậy người lao động có được hưởng lương tháng 13 không?

3- Hiện phép năm 2015 tôi chưa nghỉ có được thanh toán bằng tiền không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp lý về quyền lợi người lao động khi công ty bị chuyển nhượng?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Luật doanh nghiệp 2014 

2. Nội dung tư vấn:

Câu hỏi thứ nhất: "Tôi có HDLD không xác định thời hạn đã ký với cty hơn 2 năm. Nhưng do cty kinh doanh không hiệu quả và bán lại cho 1 đơn vị khác và chuyển chúng tôi đi nhưng không báo với chúng tôi đúng quy định 45 ngày như quy định. Vậy cty này có vi phạm luật lao động không?"

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp nơi bạn làm việc đã sáp nhập vào doanh nghiệp khác theo Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014:

"Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập."

Như vậy, doanh nghiệp của bạn bị chấm dứt sự tồn tại, thay vào đó doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về công ty bị sáp nhập.

Theo Điều 45 Bộ luật lao động 2012, nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập doanh nghiệp đó là:

"Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này."

Như vậy, không hề có điều khoản bắt buộc người sử dụng lao động cũ phải thông báo cho người lao động về việc doanh nghiệp bị sáp nhập. Nói cách khác, công ty không vi phạm pháp luật lao động

Câu hỏi thứ hai: "Khi chuyển đơn vị khác vào tháng 10/2015 vậy người lao động có được hưởng lương tháng 13 không?

Theo quy định tại Điều 45, người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Căn cứ vào Điều 35 Bộ luật lao động 2012 về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động:

"Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."

Như vậy, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng mà quyết định việc bạn có được hưởng lương tháng 13 hay không.

Câu hỏi thứ ba: "Hiện phép năm 2015 tôi chưa nghỉ có được thanh toán bằng tiền không?"

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 114 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ."

Theo quy định trên, nếu do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì lý do khác mà bạn chưa nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Như vậy, phép năm 2015 bạn chưa nghỉ có được thanh toán bằng tiền. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi vào giờ hành chính ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email  Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài 1900.6162 .

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê