Luật sư cho e hỏi :Người nước ngoài thuờng trú lâu dài tại việt nam có được thuê lại DNTN không?

Chào bạn, hiện tại pháp luật Việt Nam chỉ quy định chủ doanh nghiệp tư nhân được phép cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân của mình như căn cứ tại điều 186 luật doanh nghiệp được hiểu như sau: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định, trong hợp đồng cho thuê. 

Như vậy có thể hiểu người nước ngoài được thuê lại doanh nghiệp tư nhân nếu chủ doanh nghiệp tư nhân cho thuê lại.

Chào bạn! Mình đang có nhu cầu thành lập Câu lạc bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, mình cũng đã nghiên cứu một số văn bản liên quan để biết tuy nhiên cũng chỉ là để tham khảo. nay bên mình đang muốn tiến tới làm các thủ tục thành lập theo đúng quy định và muốn nhờ Văn phòng luật sư của bạn tư vấn và chuẩn bị giúp các điều kiện về hồ sơ thành lập (trọng gói). Vậy VP cho biết trong thời gian bao lâu sẽ có Quyết định cho biết chi phí liên quan để bên mình chuẩn bị Trân trọng cảm ơn!

Căn cứ pháp luật: 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Nội dung tư vấn:

Để thành lâp câu lạc bộ "kết bạn bốn phương" bạn cần tiến hành theo trình tự thủ tục như sau:

1. Thành phần hồ sơ thành lập câu lạc bộ:

- Đơn đề nghị thành lập hội;

- Dự thảo Điều lệ (đính kèm file);

- Điều lệ Trung ương hội (nếu có);

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

- Dự thảo phương hướng hoạt động;

- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội;

- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

- Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội;

- Danh sách có chữ ký những hội viên đăng ký tham gia thành lập hội;

- Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).

2. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:

- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày.

Cụ thể được quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

"Điều 7. Hồ sơ xin phép thành lập hội

1. Đơn xin phép thành lập hội.

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động.

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Điều 8. Nội dung chính của Điều lệ hội

1. Tên gọi của hội.

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)

2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của hội.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội.

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội.

5. Thể thức vào hội, ra hội, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên.

6. Tiêu chuẩn hội viên.

7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên.

8. Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của hội; nguyên tắc, hình thức biểu quyết.

9. Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của hội.

10. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.

11. Khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong nội bộ hội.

>> Xem thêm:  Thủ tục đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định mới nhất hiện nay.

12. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.

13. Hiệu lực thi hành.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này khi nhận hồ sơ xin phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do."

Dear Công ty Luật Minh Khuê, Như chị có trao đổi qua điện thoai, bên chị đang có nhu cầu thực hiện dịch vụ đóng cửa văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể: *1. Back ground:* - Công ty A là công ty nước ngoài tại Nhật Bản - Công ty B là công ty có vốn đầu tư nước ngoài có vốn của công ty A - được thành lập ở Việt Nam và có trụ sở chính tại Vĩnh Phúc - Văn phòng đại diện C của Công ty A được mở tại Việt Nam từ năm 1995 - Văn phòng C không có bất kỳ nhân viên nào - chỉ có duy nhất 1 trưởng văn phòng đại diện - được thay đổi liên tục qua các năm - trưởng văn phòng hiện tại cũng đã về Nhật từ tháng 1/2016 - Trưởng văn phòng k được trả lương bởi Văn phòng C hay công ty A mà do kiêm nhiệm là giám đốc của công ty B nên được trả lương từ công ty B - Ngay từ khi mở cửa, văn phòng C đã không đăng ký mã số thuế, không phát sinh hoạt động kinh doanh nào tại Việt Nam - Hiện tại đã có dự kiến đóng cửa Văn phòng C do Công ty A ký và đóng dấu & khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2015 của Trưởng đại diện *2. Yêu cầu đưa ra:* 2.1. Thời gian cho việc đóng cửa văn phòng C từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành? 2.2. Những khó khăn có thể có? 2.3. Nếu thực hiện dịch vụ thì bên Việt Luật sẽ tham gia những giai đoạn nào? từ đầu đến cuối hay chỉ các giai đoạn cụ thể? các giấy tờ do bên nào chuẩn bị? việc đi nộp giấy tờ và làm việc với cơ quan NN do bên nào thực hiện? 2.4. Chi phí phát sinh cho dịch vụ nêu trên (bao gồm cả các chi phí phát sinh khác). Có gì thông tin lại cho bên chị về các vấn đề nêu trên nhé. Rất hy vọng có thể hợp tác cùng bên Luật Minh Khuê.

Căn cứ vào Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài như sau: 

I . Thủ tục đối với cơ quan thuế

1 . Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

Tờ khai quyết toán.

Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận).

Bảng kê số ngày cư trú.

>> Xem thêm:  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty

Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân.

Chứng từ nộp thuế.

Hợp đồng thuê nhà.

Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực 

2 . Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

Tờ khai quyết toán.

Bảng tổng hợp thu nhập.

Bảng chi tiết thu nhập.

Giấy ủy quyền quyết toán.

Chứng từ nộp thuế.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp

Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH.

Quyết định nghỉ việc của nhân viên.

Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).

Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.

Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.

Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).

II . Thủ tục giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;

Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.

>> Xem thêm:  Mất hóa đơn giá trị gia tăng có bị xử phạt hay không ? Mức phạt thế nào ?

Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện.

Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện

Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD

Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ

Giấy ủy quyền

Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở

Giấy xác nhận đã trả dấu;

Các giấy tờ khác có liên quan;

Gia dinh e co mua 1 xe tai de van chuyen hang hoa, moi day do yeu cau nen e da ra chi cuc thue de dang ky MST , nay gia dinh e da ban xe ko lam nua thi e phai lam gi voi MST do

 Căn cứ tại một số điểm đã được quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 9, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

>> Xem thêm:  Cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có được xin cấp hóa đơn tại cơ quan thuế ?

"Điều 3. Mã số thuế

3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp."

"Điều 9. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể

3. Một số quy định về mã số thuế cá nhân:

Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập cá nhân qua nhiều tổ chức chi trả, chỉ đăng ký thuế tại một tổ chức chi trả để được cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số của mình với các tổ chức chi trả khác để các tổ chức chi trả sử dụng vào việc khai thuế, nộp thuế. Nếu một cá nhân vừa nộp thuế thu nhập cá nhân, vừa có hoạt động kinh doanh thì sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân để khai thuế, nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh theo mẫu đăng ký thuế 03-ĐK-TCT (ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế của tờ khai). Trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp mã số thuế thì sử dụng mã số thuế này để khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (tự ghi mã số thuế đã được cấp vào ô mã số thuế).

>> Xem thêm:  Cá nhân bán xe ô tô có được cơ quan thuế cấp hóa đơn ?

Trường hợp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin cá nhân về người nộp thuế thì thực hiện cấp mã số thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký mã số thuế thì sử dụng mã số thuế 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế. Cơ quan thuế phát hiện cá nhân có hơn một mã số thuế 10 số thì thực hiện thu hồi các mã số thuế 10 số đã cấp sau mã số thuế 10 số đầu tiên.

Chủ doanh nghiệp tư nhân nếu phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phải sử dụng mã số thuế cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; Không sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân để kê khai, khấu trừ các khoản thuế thu nhập cá nhân này."

"Điều 10. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký

2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này."

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi thông tin đăng tin đăng ký thuế

"Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

"...

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)".

Tại Công văn số 896/TCT-KK ngày 08/3/2016 của Tổng Cục Thuế về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân có quy định:

>> Xem thêm:  Giải đáp thắc mắc về thuế TNDN ?

" Trường hợp cá nhân đã được cấp MST thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp CMND mới và số CMND mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp MST thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành."

Căn cứ các quy định về đăng ký thuế nêu trên thì cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất. Việc bạn kinh doanh sẽ phát sinh thuế từ đấy.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Phụ lục 10)