1. Tư vấn thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài

Đối với hình thức liên doanh, các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, môi trường đầu tư cũng như thủ tục liên quan. Về vấn đề này Công ty Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể như sau:

1.1 Tư vấn trước thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài:

- Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh;

- Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

- Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;

- Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế;

- Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;

- Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

- Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;

- Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

1.2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty Luật Minh Khuê thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư (Nhân viên Công ty luật Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công việc trên);

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên công ty luật Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại cơ quan Công an để thực hiện công việc trên);

- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho

1.3. Tư vấn sau Thành lập doanh nghiệp:

Công ty luật Minh Khuê sẽ Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

- Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…;

Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ để được hỗ trợ tốt nhất.

2. Thành lập công ty liên doanh du lịch

Phát triển dịch vụ du lịch đang được xem là một trong những ngành dịch vụ trọng điểm trong tương lai tuy nhiên tại thời điểm hiện tại việc thành lập các công ty hoạt động du lịch (lữ hành) đang bị nhiều hạn chế bởi cam kết WTO cũng như những ràng buộc về mặt thủ tục hành chính. Công ty luật Minh Khuê với năng lực và kinh nghiệm của mình sẵn sàng trợ giúp các công ty trong nước liên doanh với các nhà đầu tư quốc tế để thành lập loại hình công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực lữ hành du lịch

(*) tại thời điểm hiện tại chưa thể thành lập loại hình công ty 100 % vốn nước ngoài kinh doanh lĩnh vực du lịch.

2.1. Về khả năng đáp ứng các điều kiện của dự án đầu tư tại Việt Nam:

2.1.1 Điều kiện về hình thức đầu tư:

Theo biểu cam kết WTO về dịch vụ của Việt nam:

Đối với dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471):

a) Hạn chế tiếp cận thị trường:

“Không hạn chế, ngoại trừ: Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài”.

Công ty TNHH Du lịch ………….mà các nhà đầu tư mong muốn thành lập thuộc loại hình công ty liên doanh giữa Nhà Đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, với ngành nghề kinh doanh “Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch”, trong đó:

Nhà đầu tư nước ngoài:

Công ty TNHH ........... góp vào Công ty TNHH Du lịch...........số tiền là : .......000.000.000 VNĐ (bằng chữ: .......tỷ đồng Việt Nam) tương đương với ......000 USD (bằng chữ: .......... ngàn đô la mỹ), chiếm ......... % vốn điều lệ của công ty.

Nhà đầu tư trong nước:

Công ty cổ phần .......... góp vào Công ty TNHH Du lịch ........ số tiền là : ......000.000.000 VNĐ (bằng chữ:........ tỷ đồng Việt Nam) tương đương với ........000 USD (bằng chữ:........... ngàn đô la mỹ), chiếm ........ % vốn điều lệ của công ty.

Như vậy, Các nhà đầu tư đã đáp ứng đủ điều kiện về hình thức đầu tư của Dự án đầu tư nêu trên.

b) Hạn chế đối xử quốc gia:

“Không hạn chế, trừ hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbourd) và lữ hành nội địa đối với khách du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam

Các nhà đầu tư cam kết sẽ tuân thủ các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư.

2.1.2 Điều kiện đối với doanh nghiệp Việt Nam là thành viên của Công ty TNHH Du lịch

Khoản 1, điều 38 Luật du lịch năm 2017 quy định về doanh nghiệp kinh doanh Lữ Hành có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Doanh nghiệp nước ngoài được kinh doanh lữ hành tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp liên doanh thì phải liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Công ty Cổ phần .............. là một công ty được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............., đăng ký lần đầu ngày .....tháng .....năm 20....., đăng ký thay đổi lần..... ngày ..... tháng .....năm 20........

Công ty Cổ phần ............... đã được Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số: ...../2020/TCDL-GPLHQT ngày ..... tháng..... năm 20.....

Như vậy, doanh nghiệp Việt nam đã đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thành lập liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài.

2.1.3 Các điều kiện cần đáp ứng trong quá trình hoạt động của CÔNG TY TNHH DU LỊCH

Luật du lịch 2017 quy định về doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện đó là:

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách quốc tế theo phạm vi kinh doanh;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

- Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

- Có tiền ký quỹ theo quy định của chính phủ.

Các nhà đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của những thông tin nêu trên và cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong suốt quá trình.

Lưu ý: nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện kể trên mới được thành lập công ty liên doanh kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

2.2. Danh mục hồ sơ mà nhà đầu tư trong nước & nước ngoài cần tạo lập:

- BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ;

- ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ ĐỊNH THÀNH LẬP;

- HỢP ĐỒNG LIÊN DANH;

- DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP;

- BIÊN BẢN HỌP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM VỀ VIỆC GÓP VỐN;

- QUYẾT ĐỊNH GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM;

- BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM;

- QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC GÓP VỐN;

- DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH;

- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LIÊN DOANH/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT;

- HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (TRONG TRƯỜNG HỢP THUÊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT)

- BẢN BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM;

- BẢN BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI;

- BẢN GIẢI TRÌNH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ;

- BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC LỮ HÀNH CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH;

- GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC LỮ HÀNH CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH;

- PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ;

- MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM;

- HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC CHO THUÊ ĐỊA ĐIỂM

- VÀ MỘT SỐ TÀI LIỆU KHÁC NHƯ: BẢN SAO/DỊCH ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ; HỘ CHIẾU/CMT SAO/DỊCH CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN LIÊN DANH; BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUA KIỂM TOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ; BẢN SAO GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHỆP TRONG NƯỚC...

3. Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy CNĐT đồng thời là Giấy CNĐKD của doanh nghiệp) là việc thay đổi một trong các nội dung dự án đầu tư đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý và thực hiện các thủ tục đăng ký lại với cơ quan chức năng thủ tục pháp lý trên:

Bước 1: Trình tự thực hiện dịch vụtư vấn đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký điều chỉnh:

- Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá thay đổi công ty; Hợp đồng dự thảo; Quy trình tư vấn thành lập cho Quý khách hàng qua Email để khách hàng tham khảo thông tin về dịch vụ tư vấn;

- Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu MKLAW FIRM soạn thảo);

- Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi thư tư vấn trực tiếp qua email về các thông tin pháp lý mà khách hàng đã cung cấp;

- Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc thành lập công ty Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;

- Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết;

Bước 2: Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn:

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 3:Thành phần, số lượng hồ sơ cần chuẩn bị:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

- Hồ sơ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Bước 4: Nhận và trả kết quả: Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

4. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án

Đối với những dự dán đầu tư Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án (không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh), Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này.

Bước 1: Trình tự / cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 2: Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh qui định;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định.

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định của người đại diện theo uỷ quyền;

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

+ Thời hạn giải quyết:

- Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Thời gian xem xét cấp GCNĐT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhận và trả kết quả: Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

 

5. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phải thẩm tra

Đối với những dự dán đầu tư mà Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định bắt buộc phải thẩm tra trước khi cấp phép dự án gắn với việc thành lập doanh nghiệp. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc giải trình các vấn đề pháp lý liên quan đối với việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này.

Bước 1: Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá ; Hợp đồng dự thảo; Quy trình tư vấn thành lập cho Quý khách hàng qua Email để khách hàng tham khảo thông tin về dịch vụ tư vấn;

- Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu MKLAW FIRM soạn thảo);

- Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi thư tư vấn trực tiếp qua email về các thông tin pháp lý mà khách hàng đã cung cấp;

- Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc thành lập công ty Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;

- Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết;

Bước 2: Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn: Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký thành lập tại Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 3:Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

-- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Giải trình kinh tế-kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, qui mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo qui định của pháp luật đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện qui định của Luật Đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

+ Dự thảo Điều lệ Công ty;

+ Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu;

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định;

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định;

- Các tài liệu khác:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Bước 4. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

 

6. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có thể xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ngắn với việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhà đầu tư có thể thành lập các loại hình doanh nghiệp như: Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, Chi nhánh….Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý kể trên:

Bước 1: Trình tự thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá ; Hợp đồng dự thảo; Quy trình tư vấn thành lập cho Quý khách hàng qua Email để khách hàng tham khảo thông tin về dịch vụ tư vấn;

- Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu MKLAW FIRM soạn thảo);

- Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi thư tư vấn trực tiếp qua email về các thông tin pháp lý mà khách hàng đã cung cấp;

- Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc thành lập công ty Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;

- Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết

Bước 2: Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn: Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký thành lập tại Phòng đầu tư nước ngoài - Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở: (Tại Hà Nội: Tại trụ sở số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội )

Bước 3:Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định;

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Dự thảo Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên;Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên;

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định.

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định của người đại diện theo uỷ quyền;

+ Các tài liệu khác

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số các nhânđối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Bước 4: Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.