Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà đầu tư nước ngoài"

nhà đầu tư nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam?

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam?
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vậy, pháp luật về Đầu tư hiện nay có quy định ra sao về hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập tổ chức kinh tế?

Quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Quy định mới về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư và Việt Nam. Trong đó nổi bật là quy định về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế

Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế
Tranh chấp đầu tư quốc tế là những mâu thuẫn hay bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ đầu tư quốc tế, phát sinh từ các hiệp định có liên quan tới đầu tư quốc tế, hiệp định bảo hộ đầu tư hoặc hợp đồng, thoả thuận đầu tư.

Truất hữu gián tiếp là gì? Bồi thường thiệt hại trong trường hợp truất hữu gián tiếp

Truất hữu gián tiếp là gì? Bồi thường thiệt hại trong trường hợp truất hữu gián tiếp
Truất hữu gián tiếp được hiểu là nhà nước gián tiếp triệt tiêu các giá trị kinh tế của quyền tài sản hoặc loại trừ quyền kiểm soát tài sản của nhà đầu tư, làm cho nhà đầu tư bị rơi vào tình trạng như bị tước quyền sở hữu. Tìm hiểu về trách nhiệm bồi thường của quốc gia khi truất hữu gián tiếp:

Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 mới nhất

Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 mới nhất
Ngày 17 tháng 06 năm 2020, Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật đầu tư năm 2020 số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài:

Tổng quan về chính sách đầu tư trên thế giới

Tổng quan về chính sách đầu tư trên thế giới
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư nước ngoài; Tổng quan về chính sách đầu tư trên thế giới; Bối cảnh chính trị và kinh tế ảnh hưởng đến chính sách đầu tư các quốc gia liên quan đến đầu tư ....

Xu hướng phát triển các điều ước quốc tế về đầu tư hiện nay

Xu hướng phát triển các điều ước quốc tế về đầu tư hiện nay
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng có liên quan tới xu hướng phát triển các điều ước quốc tế về đầu tư hiện nay; Cụ thể câu hỏi của khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi về xu hướng phát triển các điều ước quốc tế về đầu tư hiện nay như thế nào?..."

Cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ở Việt Nam

Cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ở Việt Nam
Liên quan tới việc cải tiến các quy định giải quyết tranh chấp trong các điều ước quốc tế về đầu tư, Việt Nam cần rà soát các hiệp định đã và đang ký kết, chuẩn bị kỹ càng khi ký kết các hiệp định mới trong tương lai để đưa vào đó những điều khoản mang tính kiểm soát hơn...

Biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam

Biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cho bạn đọc về các biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam, như: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế trong các cơ quan nhà nước; Hoàn thiện pháp luật trong nước...