Vậy theo các quy định hiện hành, tôi có được thành lập công ty như vậy không. Các cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia sàn giao dịch của tôi để cho vay có vi phạm pháp luật không?  Công ty có thể tư vấn cho tôi về các vấn đề pháp lý liên quan và thủ tục hồ sơ cần thiết được không? Nếu có mức phí và thời gian thực hiện như thế nào?

Tôi cám ơn,

Người hỏi: Nguyễn Ngọc Diệp

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Quyết định 351/2004/QĐ-NHNN 

Nội dung trả lời:

1.Việc bạn muốn thành lập công ty môi giới tiền tệ theo hình thức công ty tư nhân 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty

- Theo quy định tại Điều 7 Quyết định 351/2004/QĐ-NHNN về điều kiện cấp giấy phép cho công ty môi giới tiền tệ:

Điều 7. Điều kiện cấp Giấy phép

Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cho các tổ chức tín dụng đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:

1. Có nhu cầu hoạt động môi giới;

2. Có bộ phận hoặc công ty trực thuộc thực hiện môi giới thuộc tổ chức tín dụng;

3. Người quản trị, điều hành của bộ phận hoặc công ty trực thuộc thực hiện môi giới (Trưởng, phó Phòng, hoặc Trưởng, phó Ban, hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc) có trình độ chuyên môn về kinh tế, tài chính, ngân hàng phù hợp với hoạt động môi giới; có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm soát rủi ro;

4. Có phương án thực hiện môi giới khả thi;

5. Có hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

6. Có cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật tin học và phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, thiết bị ghi âm, máy vi tính và các thiết bị khác) đáp ứng yêu cầu của hoạt động môi giới

 Như vậy, để có thể thành lập một công ty môi giới tiền tệ bạn cần phải đáp ứng các điều kiện trên. Công ty mà bạn muốn thành lập là công ty tư nhân nên theo Luật doanh nghiệp 2005 quy định về cơ cấu tổ chức công ty tư nhân thì loại hình công ty này sẽ không có ban kiểm soát, chính vì vậy nếu như thành lập theo hình thức công ty tư nhân sẽ không phù hợp với điều kiện thứ 5 theo quy định trên nên bạn không thể thành lập được công ty môi giới tiền tệ theo hình thức này. Ngoài ra, bạn còn cần có phương án thực hiện môi giới khả thi, có cơ sở vật chất kỹ thuật tin học và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu của hoạt động môi giới nhưng theo thông tin bạn đưa ra bạn không có những yếu tố này. Do vậy, bạn sẽ không thể thành lập công ty môi giới tiền tệ được nên các cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia sàn giao dịch của bạn là không thể được

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

2. Thủ tục thành lập công ty môi giới tiền tệ

Nếu như bạn đáp ứng các điều kiện theo như phân tích ở trên thì thủ tục thành lập công ty môi giới tiền tệ sẽ tiến hành theo quy định tại  Điều 8 quyết định 351/2004/QĐ-NHNN:

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép

1. Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép gồm:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép;

b. Phương án thực hiện môi giới 3 năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện môi giới, cơ sở vật chất, trang bị hệ thống kỹ thuật tin học và phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động môi giới, hiệu quả và lợi ích kinh tế của tổ chức tín dụng;

c. Danh sách, lý lịch, các văn bằng (bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước) chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của người quản trị, điều hành và nhân viên của bộ phận hoặc công ty trực thuộc thực hiện môi giới;

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phải lập thành 2 bộ bằng tiếng Việt. Các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) gửi hồ sơ xin cấp Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các ngân hàng). Các tổ chức tín dụng cổ phần gửi hồ sơ xin cấp Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi tổ chức tín dụng cổ phần đặt trụ sở chính);

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) giải thích rõ lý do bằng văn bản. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung, thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn cấp phép;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể các nghiệp vụ mà tổ chức tín dụng được môi giới. Tổ chức tín dụng phải hoạt động đúng theo các nghiệp vụ được quy định trong Giấy phép. Cấm làm giả, tẩy xoá, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép;

5. Trường hợp có bổ sung hoặc thay đổi các nghiệp vụ được môi giới trong Giấy phép thì tổ chức tín dụng làm thủ tục xin cấp lại hoặc cấp Giấy phép bổ sung;

6. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về những nội dung quy định trong Giấy phép.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp