Luật sư tư vấn: 

Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã sdoanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.”

Theo quy định trên, bạn cần lưu ý phải làm thủ tục với cơ quan thuế ở Hưng Yên trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính về Hà Nội. Và bạn nộp hồ sơ theo quy định trên và bản sao quyết toán thuế (MST 09) lên Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên để làm thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở chính.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định nào cấm địa chỉ trụ sở chính trùng với địa chỉ của chi nhánh. Tuy nhiên, sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ thì bạn cũng cần làm thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Trên đây là tư vấn của Luật sư về vấn đề bạn hỏi. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với Luật Sư hoặc công ty Luật Minh Khuê thông qua tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp 1900.6162để được hỗ trợ trực tuyến. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp