Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, chúc bạn sức khoẻ. Vấn đề của bạn như sau: 

1. Cơ sở pháp luật:

 Luật lao động năm 2012

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định của luật lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội, những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động. Trong trường hợp người sử dụng lao động cố tình không trả lại sổ BHXH cho người lao động thì người lao động có thể làm đơn tới hòa giải viên lao động cấp quận, huyện nơi công ty đóng trụ sở để yêu cầu được hòa giải hoặc gửi đến thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội để cơ quan này giải quyết buộc người sử dụng lao động thực hiện chốt và trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Khi đi nhận lại sổ bạn sẽ được là thủ tục giảm lao động và chốt sổ bảo hiểm. Bên kế toán công ty sẽ giúp đỡ bạn,Bạn có thẻ tham khảo thêm thủ tục như sau:

Thủ tục chốt số BHXH cho nhân viên nghỉ việc:

Bước 1: Thủ tục giảm

>> Xem thêm:  Có thể hủy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty cũ được không?

1/ Mẫu D02-TS : 3 bản

2/ Mẫu D01b-TS : 1 bản

3/ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

4/ Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó - nếu có (01 bản chính)

5/ Bản sao Quyết định/Thông báo chấm dứt HĐLĐ… (01 bản/người) hoặc bản sao Quyết định/Thông báo chấm dứt HĐLĐ tập thể đính kèm danh sách (01 bản)

6/ Mẫu số 103: Phiếu giao nhận hồ sơ

Bước 2: Chốt sổ cho nhân viên:

1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu 321)

2. Danh sách xác nhận sổ BHXH (mẫu số 01-DS/XNS) 2 bản

3. Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)

>> Xem thêm:  Rút sổ bảo hiểm xã hội tại công ty sau khi nghỉ việc thực hiện như thế nào ?

4. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) + các tờ rời sổ (nếu có)

5. Giấy chuyển tiền (bản sao nếu thanh toán), công văn cam kết thanh toán nợ (nếu nợ trên 1 tháng đến dưới 3 tháng)

6. Bản photo CMND 1 bản/người

7. Mẫu 01-XN/THS (nếu có)

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc lấy lại hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp đã nộp cho cơ quan bảo hiểm để đi làm ?