Mặt khác các contener đặt sát nhà gây sụt lún và hư hỏng nhà cửa nghiêm trọng. Công ty này hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ồn ào khiến sinh hoạt của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác các các thùng conterner được cẩu lấn chiếm không gian trên mái nhà gây đe dọa tính mạng cho gia đình tôi. Tôi xin hỏi hành vi của công ty này có vi phạm pháp luật không? Nếu tôi khởi kiện có được đền bù thỏa đáng không?. Và mức đền bù như thế nào?

>> Luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại theo luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2005

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Luật bảo vệ môi trường 2014

Nghị định 179/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2005 về các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Như vậy, dựa theo quy định trên, đối với những người mà do lỗi cố ý hoặc vô ý mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, chủ thể khác thì phải bồi thường. Như vậy, có thể hiểu, đối với những người có hành vi gây ra thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, để được bồi thường thiệt hại thì phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Mục I của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP như sau:

"1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự(sau đây gọi tắt là BLDS), về nguyên tắc chung thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:

1.1. Phải có thiệt hại xảy ra.

Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần.

a) Thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tạị Điều 608 BLDS ; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 609 BLDS thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 610 BLDS; thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 611 BLDS

.....

1.2. Phải có hành vi trái pháp luật.

Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.

1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.

a) Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

b) Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Cần chú ý là đối với trường hợp pháp luật có quy định việc bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, thì trách nhiệm bồi thường của người gây thiệt hại trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó."

Theo đó, tai Điều 608 BLDS 2005 xác định các thiệt hại về tài sản bao gồm:

"Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

1. Tài sản bị mất;

2. Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại."

Như vậy, xét theo quy định của pháp luật dân sự như trên và đối chiếu sang trường hợp của bạn, có thể thấy, trên thực tế gia đình bạn đã có thiệt hại: công ty Vận tải đã đào rãnh thoát nước gây ảnh hưởng đến quyền khai thác, sử dụng mảnh đất bình thường của gia đình bạn, ngoài ra việc công ty vận hành còn làm hư hỏng, sụt lún ngôi nhà gia đình bạn đang sử dụng. Hơn nữa, công ty trên còn có hành vi trái pháp luật là đã lấn chiếm không gian sang phía nhà bạn. Theo quy định của pháp luật, sẽ chỉ bồi thường thiệt hại khi có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra, như vậy, cần phải chứng minh công ty vận tải trên có hành vi trái pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài sản, sức khỏe của gia đình bạn.

Theo quy định tại Điều 18, Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì:

" Điều 18. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

2. Chính phủ quy định danh mục dự án quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này."

"Điều 22. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

4. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

5. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

6. Biện pháp xử lý chất thải.

7. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

8. Kết quả tham vấn.

9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

10. Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

11. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường."

Công ty vận tải trên thuộc đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường, như vậy, với việc gây ra tiếng ồn quá mức cho phép tại khu dân cư, đào rãnh thoát nước, làm sụt lún đất... mà trái với cam kết bảo vệ môi trường của công ty thì trong trường hợp này công ty vận tải phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn. Về mức bồi thường thiệt hại sẽ do các bên tự thỏa thuận, và dựa trên chi phí hợp lý. Theo quy định tại khoản 4 Mục I Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP thì: Các khoản chi phí hợp lý là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí.Trong trường hợp công ty không bồi thường cho gia đình bạn, thì để bảo vệ quyền lợi, gia đình bạn có quyền làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính (theo Điều 33, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự). Việc xác định hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại điều 1 Nghị định 179/2013/NĐ-CP.

Ngoài việc bồi thường cho gia đình bạn, công ty này còn bị xử phạt vi phạm hành chính về việc gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải theo quy định tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7, gọi: 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Dân sự - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Hỏi đáp pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài 1900.6162