Lãnh đạo em bắt đầu đi làm vào tháng 12/1980; quá trình như sau: + Tháng 12/1980 đến tháng 10/1981, nhân viên văn phòng xã Trung Nhứt - huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ + Tháng 11/1981 đến tháng 6/1985, Chánh Văn phòng Công an xã Trung Nhứt - huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ + Tháng 7/1985 đến tháng 9/1985, Trưởng Ban Thống kê, kế hoạch xã Trung Nhứt - huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ + Tháng 10/1985 đến tháng 02/1990, Chánh Văn phòng chi ủy xã Trung Nhứt - huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ + Tháng 3/1990 đến tháng 9/1991, Trưởng Ban Tuyên giáo xã Trung Nhứt - huyện Thốt Nốt - Tỉnh Cần Thơ.

Sau đó lãnh đạo được luân chuyển công tác đến nhiều đơn vị nhưng vẫn còn làm liên tục cho đến ngày nay, không nghỉ gián đoạn giai đoạn nào hết. Trong sổ BHXH của lãnh đạo em thì từ tháng 12/1980 (lúc mới vào làm) đến tháng 9/1991, BHXH chỉ đóng mộc nhưng không có ghi tỷ lệ trích đóng Bảo hiểm, cũng không ghi chú bất cứ thông tin gì; từ tháng 10/1991 đến nay lãnh đạo đều có trích đóng liên tục các khoản bảo hiểm theo tỷ lệ quy định. Em biết là giai đoạn trước năm 1995, Bảo hiểm xã hội chỉ một vài đối tượng có chức danh theo quy định mới được trích đóng, nên lãnh đạo em không nằm trong các chức danh được trích đóng.

Nhưng ngày 11/11/2015 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có quy định tại điểm *1a điều 23 về việc Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội* "1. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể: a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;" Vậy nếu theo Nghị định này thì không còn phân biệt chức danh nào mới được trích đóng Bảo hiểm mà chỉ cần là "Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước" là vẫn được trích đóng. Nhưng khi em liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương để hỏi thì họ trả lời là không được áp dụng vì lúc trước lãnh đạo em đã được Bảo hiểm cho hưởng trợ cấp 1 lần đối với những người không có chức danh trích bảo hiểm??? nhưng lãnh đạo em nói không có được lãnh lần nào mà cơ quan Bảo hiểm cũng không có giấy tờ chứng nhận là lãnh đạo em đã lãnh tiền, trong khi lãnh đạo em vẫn làm việc liên tục, không nghỉ thì làm sao lại có chuyện được lãnh 1 lần.

Xin Luật Minh Khuê trợ giúp giải đáp về vấn đề này như thế nào mới là đúng?

Trân trọng cám ơn, mong thư hồi đáp sớm của Luật Minh Khuê.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi:   1900.1975

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Công văn số 2570/LĐTBXH-BHXH

2. Nội dung tư vấn:

Điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

Tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội. 

1. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;

Ngày 29/7/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2570/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người nghỉ việc trước năm 1995 như sau:

- Người lao động có thời gian công tác liên tục trong khu vực nhà nước, nghỉ việc đúng pháp luật trước năm 1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc thì thời gian công tác liên tục được xem xét để tính là thời gian công tác hưởng chế độ BHXH. Thời gian công tác nói chung không được tính để hưởng chế độ BHXH.

- Theo quy định tại khoản 12, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ thì người lao động có thời gian công tác trong khu vực nhà nước mà tự ý bỏ việc thì thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng chế độ BHXH.

- Việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với người lao động làm việc trong khu vực nhà nước đã nghỉ việc trước năm 1995 phải căn cứ vào hồ sơ gốc. Trường hợp không còn hồ sơ gốc thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9, Mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp khi cấp sổ BHXH hoặc khi giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH mà không còn hồ sơ gốc thì phải có văn bản của cơ quan chủ quản giải trình lý do bị mất, đồng thời xác nhận về quá trình tham gia BHXH và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, tính chất công việc, tiền lương, tiền công (nếu có).

Căn cứ vào đề nghị của UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản và hồ sơ gốc liên quan đến quá trình công tác của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, quyết định.

Thời gian lãnh đạo bạn làm việc tại nhà nước từ năm 1980 đến nay sẽ được xem xét để tính là thời gian công tác hưởng chế độ BHXH nếu lãnh đạo bạn nghỉ việc đúng pháp luật, mà chưa nhận trợ cấp thôi việc.

Việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với lãnh đạo bạn khi làm việc trong khu vực nhà nước trước năm 1995 phải căn cứ vào hồ sơ gốc như quyết định tuyển dụng, quyết định điều động công tác; quyết định nâng bậc lương, quyết định thôi việc, giấy thôi trả lương, sổ lao động, lý lịch cán bộ công nhân viên...

Trường hợp không còn hồ sơ gốc lãnh đạo của bạn phải liên hệ với cơ quan chủ quản đề nghị xác nhận, giải trình, cơ quan chủ quản có văn bản giải trình lý do bị mất hồ sơ gốc, đồng thời xác nhận về quá trình công tác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, tính chất công việc, tiền lương, tiền công...

Sau khi lãnh đạo bạn nộp hồ sơ gốc hoặc văn bản xác nhận, giải trình của cơ quan chủ quản liên quan đến quá trình công tác. UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản sẽ có văn bản  kèm hồ sơ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc hưởng chế độ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.1975 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động - Công ty luật minh Khuê