Với Tổng diện tích trên nhà tôi có 230m2 là ruộng đồng còn lại là chiều 2904m2 =8,06 sào. Nay xã tôi có kế hoạch dồn ô đổi thửa để làm mục đích gì tôi chưa biết nhưng mỗi 1sào chiều sẽ trừ 79,5m2 để thu lại do vùng chiều khác có một số người không thích dùng nên diện tích đó để lại không chia như vây nhà tôi theo đúng tỉ lệ thị sẽ để lại (8,06x79,5=641(m2), nhà tôi lập vườn 1536m2. Như vây diện tích ruộng chiều còn lại là (2904-1536+641)=727m2, nhưng hôm nay trưởng khu chia cho nhà tôi 508m2, như vậy diện tích nhà tôi bị mất 219m2 và mất cả 641m2 trên kia nữa. Mong luật sư giải thích giúp tôi hiểu. Trân thành cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê. 

 Tư vấn về dồn điển thửa?

Tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

>> Xem thêm:  Chia lại đất khi có tranh chấp?

2. Nội dung tư vấn: 

Về trình tự thủ tục tiến hành dồn điền đổi thửa theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP :

 

Điều 78. Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận.

6. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định này.

Như vậy, việc dồn điền đổi thửa phải dựa trên thỏa thuận của cá nhân, hộ gia đình sở hữu đất; UBND xã không có nghĩa vụ, thẩm quyền thu hồi đất và chia lại đất mà chỉ lập phương án dồn điền đổi thửa và nộp lại phương án này cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Việc trưởng khu chia cho nhà bạn 508m2, tức còn thiếu 219m2 và mất cả 641m2 trên kia nữa. Vì vậy gia đình bạn có thể khiếu nại tới Chủ tịch UBND xã hoặc khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án cấp huyện để được xem xét, giải quyết theo pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.