Cho tôi hỏi những người lao động mà tôi ký hợp đồng làm tron thời gian thi công công trình khoảng 2 tháng thì tôi có phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho công nhân không? Tôi có đọc trong quy định bắt buộc đóng bảo hiểm là phải đủ 3 tháng mới đóng. Nhưng kế toán ở công ty cứ đè cổ tôi ra là hợp đồng 1 tháng cũng phải đóng. Như vậy có đúng với luật lao động và bảo hiểm xã hội không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Về vấn đề này, Công ty Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012;

- Luật bảo hiểm xã hội 2006;

- Luật bảo hiểm y tế 2008.

Nội dung phân tích

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

...”

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 cũng quy định:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động)”

Như vậy, nếu như người lao động thuộc đơn vị xây lắp công trình của doanh nghiệp quý khách ký kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì công ty mới phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Việc kế toán công ty quý khách nói rằng hợp đồng lao động 01 tháng vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì điều đó không sai, tuy nhiên đây là quy định mới được bổ sung vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2016. Cụ thể tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: “b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”.

Quý khách cần lưu ý, mặc dù Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã được Quốc hội thông qua nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có hiệu lực, vì vậy chúng ta vẫn áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2006 cho đến hết ngày 31/12/2015.

Hiện tại, nếu công ty ký kết hợp đồng với người lao động có thời hạn dưới 03 tháng thì người lao động có thể tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Hoặc nếu trong hợp đồng lao động có thỏa thuận về việc mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện thì công ty tiến hành tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện như thỏa thuận.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ