Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn về hiệu lực của hợp đồng lao động ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005

Bộ luật lao động 2012 

2. Nội dung phân tích

Theo thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng lao động nêu trên là hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 22 Bộ luật lao động 2012, cụ thể

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.".

Về vấn đề hiệu lực của hợp đồng thì Bộ luật Dân sự 2005 có quy định như sau:

"Điều 405. Hiệu lực của hợp đồng dân sự 

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

Quy định của Bộ luật lao động 2012 về vấn đề hiệu lực của hợp đồng lao động như sau:

"Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.".

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp của bạn là việc ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nên hiệu lực của hợp đồng được xác định là kể từ ngày các bên giao kết (25/5/2015). Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng lao động mà các bên có các thỏa thuận về hiệu lực của hợp đồng lao động là ngày 07/6/2015 thì hiệu lực của hợp đồng lao động được xác định theo thỏa thuận của các bên.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

Nội dung trả lời

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

Nội dung phân tích

Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau :

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.".

Bên cạnh đó, hiệu lực của hợp đồng được xác định 

>> Xem thêm:  Người lao động phải bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

"Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. ".

Như vậy, hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng tức là thời gian 12 tháng này được tính từ ngày hợp đồng chấm dứt trở về trước. Theo như thông tin bạn cung cấp thì 25/5/2016 hết hạn hợp đồng, có nghĩa là 25/5/2015 phải là ngày có hiệu lực của hợp đồng chứ không thể là ngày 7/6/2015.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến : 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh KHuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức lương áp dụng sau khi thi đậu biên chế ?