Được nghỉ ngày chủ nhật, và chỉ ký hợp đồng làm việc 3 tháng, cứ hết 3 tháng lại làm hợp đồng mới như vậy được vài lần. Thế thì: -Công ty A gọi loại hợp đồng ký kết với chị H là lao động thời vụ thì có đúng không? -Cứ hết 3 tháng lại ký hợp đồng, và công ty A nói là do là lao động thời vụ nên không mua BHXH thì có vi phạm luật lao động không ?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: M.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

 Tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ và chế độ BHXH ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:  1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Bộ luật Lao động năm 2012

2. Nội dung trả lời:

2.1. Xác định loại hợp đồng lao động

Điều 22 BLLĐ 2012 quy định về loại hợp đồng lao động:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Theo quy định trên thì pháp luật không hạn chế số lần ký thêm hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà chỉ giới hạn số lần ký hợp đồng lao động với hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 22 BLLĐ 2012 lại quy định không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy, vì hợp đồng lao động công ty A ký với chị H (nhân viên tạp vụ) có thời hạn làm việc 03 tháng nên được coi là hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Do đó, đối với trường hợp của bạn, công ty chỉ được ký tối đa 03 lần hợp đồng làm việc có thời hạn 3 tháng. Từ hợp đồng thứ 4 trở đi công ty phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn (chỉ được ký 2 lần) hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2.2. Chế độ bảo hiểm xã hội

Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

“Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Theo quy định trên thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, công ty A có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho chị H.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Như vậy, nếu công ty A không đóng bảo hiểm xã hội cho chị H thì hành vi này bị coi là vi phạm luật lao động và sẽ bị xử phạt hành chính.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục đóng bảo hiểm lao động lần đầu cho người lao động ?