>> Luật sư tư vấn quy định về hợp đồng thời vụ gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn quý bạn đọc đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho bộ phận tư vấn pháp luật Lao động của Công ty Luật Minh Khuê. Với nội dung câu hỏi này chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra câu trả lời như sau:

Theo căn cứ tại Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về các loại hợp đồng lao động như sau:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Vây, hợp đồng lao động thời vụ hay còn gọi là hợp đồng lao động mùa vụ là một loại hợp đồng lao động và có thời hạn dưới 12 tháng. Thực tế có những Doanh nghiệp chỉ cần tuyển lao động trong một thời gian gắn để thay thế những người nghỉ thai sản, ốm đau hay tạm hoãn hợp thực hiện hợp đồng... Hay công việc phát sinh tại một thời điểm nhất định trong năm hay theo mùa. Chính vì lý do đó mà những doanh nghiệp hay cá nhân, tổ chức khác chỉ muốn ký một hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định để thuận tiện cho các bên. Tuy nhiên, khi hết thời hạn của một hợp đồng lao động theo mùa vụ đó mà các bên vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng và nhu cầu làm việc thì có thể ký thêm một lần nữa loại hợp đồng lao động theo mùa vụ nữa không? Và được ký thêm bao nhiêu cái.

Từ quy định trên thì chúng tôi xin được trả lời rằng là Doanh nghiệp, tổ chức khác hay cá nhân có thể ký thêm một lần nữa hợp đồng lao động mùa vụ và thậm chí có thể ký đến cái thứ 3 vì pháp luật không hạn chế bao nhiêu cái hợp đồng lao động mùa vụ nhưng nếu công việc mà đang theo hợp đồng thời vụ này là công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên thì dù có ký một lần hợp đồng lao động theo mùa vụ cũng bị pháp luật cấm. Do đó Doanh nghiệp, tổ chức khác hay cá nhân cần đánh giá công việc cần sử dụng lao động là việc có thường xuyên từ 12 trở lên không? tức là có đều đặn, liên tục không bị gián đoạn không?. Nếu đều công việc không đều đặn, liên tục hay bị gián đoạn thì có thể ký hợp đồng lao động mùa vụ mà không cần phải đắn đo trước đo mình đã ký mấy lần hợp đồng mùa vụ.

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật Minh Khuê về Doanh nghiệp được ký mấy lần hợp đồng lao động thời vụ?. Mọi vướng mắc, chưa rõ và cần hỗ trợ pháp lý vui lòng kết nối với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162

Rất mong được sự hợp tác pháp triển!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động ?

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê