Hiện tôi có mua 1 thửa đất (4,2x20m), đã chuyển nhượng xong. Khi tôi đo đạc để chuẩn bị xây dựng thì phát hiện ngôi nhà kế bên đã xây kiên cố 3,5 tấm (4,2x20m), nghiêng sang lô đất tôi 20cm tính theo chiều thẳng đứng. Tôi có làm đơn khiếu nại lên UBND phường, căn cứ theo điều 265&267 của Bộ luật dân sự năm 2005; điều 166&202 của Luật đất đai năm 2013; đồng thời có kèm hình ảnh đo đạc bởi máy toàn đạc. Từ ngày tiếp nhận đơn cho tới khi UBND phường trả lời là 1 tháng, nội dung: (chưa đủ pháp lý để xác nhận căn nhà nêu trên bị nghiêng, đề nghị liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác nhận căn nhà nêu trên bị nghiêng). Như vậy hiện nay tôi không biết trình tự để giải quyết như thế nào? (viết đơn gửi cho cơ quan nào, và thủ tục pháp lý...).

Kính nhờ Công ty Luật Luật Minh Khuê hướng dẫn tư vấn giúp tôi để sớm được xây dựng.

Tôi xin thành thật cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục Tư vấn Luật Đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về lấn chiếm không gian đất ?

Luật sư tư vấn Luật Đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời: 

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đối với vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi xin được trả lời như sau:

1, Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005 

Luật Đất đai 2013 

Luật khiếu nại 2011 

2, Nội dung tư vấn:

Khoản 2 Điều 265 và khoản 1 Điều 267 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

“Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác”.

“Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.”

Luật đất đai 2013 cũng quy định tại khoản 1 Điều 12 hành vi lấn, chiếm đất đai bị nghiêm cấm.

Trong trường hợp không đồng ý với các quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì bạn hoàn toàn có thể tiến hành khiều nại theo quy định tại Điều 204 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự:

'' Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai
1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.''

Về thủ tục khiếu nại hành chính thì được quy định tại Điều 7 của Luật khiếu nại 2011 như sau:

'' Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.''

Trong trường hợp UBND cấp xã không giải quyết khiếu nại, bạn có thể thực hiện việc khiếu nại lên UBND huyện. Hoặc thực hiện khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Đất đai.