Đến cuối năm 2004 thì mẹ tôi mất. Nay các anh em trong nhà tranh chấp mảnh đất trên và tôi nhận ra mình đã sai trong quá trình làm thừa kế của mảnh đất này. Mong quý công ty quý công ty xem xét và tư vấn giúp tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Người gửi T.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật về dân sư của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

>> Xem thêm:  Kết hôn và chung sống bên nhà vợ có được không?

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn trình bày, quyền sử dụng đất là tài sản chung của bố và mẹ bạn. Bố bạn mất từ năm 1983 do đó, thời hiệu khởi kiện tranh chấp về di sản thừa kế trong trường hợp này đã hết vì thế phần tài sản của bố bạn để lại sẽ được giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản chung. Do đó. theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, phần di sản của bố bạn để lại sẽ được chia như sau:

- Di sản của bố bạn là một nửa giá trị quyền sử dụng đất trong khối tài sản chung với mẹ bạn.

- Sau khi xác định được phần giá trị tài sản của bố bạn trong khối tài sản chung với mẹ bạn thì phần tài sản này sẽ được chia theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn:

"Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;"

Do đó, mẹ bạn không có quyền tặng cho toàn bộ quyền sử dụng đất và diện tích nhà là tài sản chung của hai vợ chồng. Hợp đồng tặng cho của mẹ bạn với bạn chỉ có hiệu lực đối với phần tài sản của mẹ bạn trong khối tài sản chung. Vì vậy, với trường hợp của bạn, có 2 trường hợp xảy ra:

Thứ nhất, nếu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn đồng ý hoặc thỏa thuận cho bạn hưởng toàn bộ di sản thừa kế của bố mẹ bạn thì các bên phải làm hợp đồng tặng cho hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tương ứng với phần di sản mà họ được chia. Hợp đồng trong trường hợp này phải được công chứng hoặc chứng thực.

Thứ hai, nếu  những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn không đồng ý  cho bạn hưởng toàn bộ di sản thừa kế của bố mẹ bạn thì trong trường hợp này bạn phải đến cơ quan đăng kí đất đai để xin đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn phù hợp với phần di sản thừa kế mà bạn được hưởng từ bố bạn và phần tài sản được tặng cho từ mẹ bạn theo thủ tục quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

"Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

>> Xem thêm:  Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất từ mẹ cho con ?

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Bạn phải thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục trên để phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

>> Xem thêm:  Tặng cho đất bằng miệng có hợp pháp không ?