Luật sư tư vấn về chủ đề "tặng cho tài sản"

tặng cho tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tặng cho tài sản.

Đặc điểm và vai trò của việc tặng cho quyền sử dụng đất

Đặc điểm và vai trò của việc tặng cho quyền sử dụng đất
Tặng cho quyền sử dụng đất là một loại tặng cho tài sản, do vậy nó cũng có đầy đủ các đặc điểm của tặng cho tài sản. Song, tặng cho quyền sử dụng đất có các điểm đặc trưng riêng. Tặng cho quyền sử dụng đất cũng thể hiện một số ý nghĩa về mặt nhân văn trong xã hội hiện nay.

Phân tích những đặc điểm pháp lý của tài sản

Phân tích những đặc điểm pháp lý của tài sản
Để nhận diện về tài sản thì nhất thiết phải chỉ ra được các đặc điểm pháp lý của chúng. Trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật dân sự truyền thống và hiện đại, chúng tôi cho rằng, tài sản có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau:

Quy định về tặng cho tài sản trên đất không gắn với quyền sử dụng đất

Quy định về tặng cho tài sản trên đất không gắn với quyền sử dụng đất
Tặng cho tài sản trên đất không gắn với quyền sử dụng đất (tặng cho bất động sản) là hai bên lập hợp đồng tặng cho tài sản trên đất, nhưng không có quyền tặng cho quyển sử dụng đất, vì người có quyển sở hữu đối với tài sản trên đất lại không có quyền sử dụng đất đối với đất đó.

Hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

Hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản
Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh pháp luật về tài sản, trong đó có những văn bản pháp luật điểu chỉnh về lĩnh vực tặng cho tài sản. Song trên thực tế, các quan hệ tặng cho tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản diễn ra ngày càng đa dạng và phức tạp.

Thực tế các trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất có điểu kiện.

Thực tế các trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất có điểu kiện.
Điều 462 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tặng cho tài sản có điều kiện mà trong quan niệm tặng cho theo phong tục, tập quán và truyền thống Việt Nam, người tặng cho có thể yêu cầu người được tặng cho phải thực hiện một hay nhiều nghĩa vụ dân sự như chăm sóc, nuôi dưỡng hay thờ cúng, hương hỏa,..

Giải pháp hoàn thiện thực hiện và áp dụng pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất.

Giải pháp hoàn thiện thực hiện và áp dụng pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất.
Thực tiễn pháp lý cho thấy các quy định của pháp luật hiện hành về tặng cho quyền sử dụng đất còn chưa thực sự đi vào cuộc sống và còn quá nhiều hạn chế trong việc tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất, để khắc phục thực trạng này, nên thực hiện một số giải pháp sau:

Điều kiện của bên tặng cho và nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Điều kiện của bên tặng cho và nhận tặng cho quyền sử dụng đất.
Gia đình tôi có hai mảnh đất, hiện tại bố tôi đang đứng tên chủ sở hữu của hai mảnh đất này. Hiện tại, tôi cần đất để xây nhà xưởng, lập doanh nghiệp tư nhân. Bố tôi quyết định tặng cho tôi mảnh đất 200m2 để làm ăn. Vậy, mong luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện để tặng cho quyền sử dụng đất.

Các chủ thể trong quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất là ai?

Các chủ thể trong quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất là ai?
Gia đình tôi có hai mảnh đất, bố tôi đang đứng tên chủ sở hữu của hai mảnh đất này. Hiện tại, tôi cần đất để xây nhà xưởng, lập doanh nghiệp tư nhân. Bố tôi quyết định tặng cho tôi mảnh đất 200m2 để làm ăn. Mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề ai là người có thể tặng cho quyền sử dụng đất?

Quy định về tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Quy định về tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Gia đình tôi có một mảnh đất và có xây một căn nhà 3 tầng trên và một căn nhà cấp 4. Gia đình tôi không ở đến căn nhà cấp 4 đó nên có nguyện vọng tặng lại cho chính quyền địa phương làm trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi của xã. Vậy, chúng tôi muốn tặng tài sản nhưng không gắn với QSDĐ được không?

Một số lý luận về vấn đề tặng cho tài sản có điều kiện

Một số lý luận về vấn đề tặng cho tài sản có điều kiện
Trong đời sống việc việc tặng cho bao gồm cả việc tặng cho tài sản giữa cá nhân với cá nhân và việc tặng cho người khác tài sản hợp pháp của mình là chuyện bình thường. Hợp đồng tặng cho tài sản lại có hai loại là Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện và không có điều kiện.

Phân tích hình thức của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Phân tích hình thức của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
Gia đình tôi có hai mảnh đất, hiện tại bố tôi đang đứng tên chủ sở hữu của hai mảnh đất này. Hiện tại, tôi cần đất để xây nhà xưởng. Bố tôi quyết định tặng cho tôi mảnh đất 200m2 để làm ăn. Vậy, mong luật sư tư vấn giúp tôi về giấy tờ để ghi nhận việc tặng cho quyền sử dụng đất.

Các bước tiến hành tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Các bước tiến hành tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Gia đình tôi có hai mảnh đất, hiện tại bố tôi đang đứng tên chủ sở hữu của hai mảnh đất này. Hiện tại, tôi cần đất để xây nhà xưởng, lập doanh nghiệp tư nhân. Bố tôi quyết định tặng cho tôi mảnh đất 200m2 để làm ăn. Vậy, mong luật sư tư vấn giúp tôi về trình tự để tặng cho quyền sử dụng đất.

Những điều kiện của các chủ thể khi tham gia giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất.

Những điều kiện của các chủ thể khi tham gia giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất.
hông phải bất cứ ai có quyền sử dụng đất, đều có quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho bất cứ người nào và không phải bất cứ người nào cũng có quyền được nhận tặng cho quyền sử dụng đất, mà việc tặng cho và được nhận tặng cho quyền sử dụng đất phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Tặng cho quyền sử dụng đất và quan niệm tặng cho đất đai theo truyền thống gia đình.

Tặng cho quyền sử dụng đất và quan niệm tặng cho đất đai theo truyền thống gia đình.
Trong gia đình truyền thống Việt Nam, cha mẹ ngoài việc nuôi dưỡng để con trưởng thành, còn tự lãnh lấy trách nhiệm xây dựng gia đình cho con như cắt đất cho con làm nhà để ở riêng; tậu vườn, ruộng cho con có đất làm ăn. Như vậy, tặng cho đất đai trong gia đình được pháp luật quy định như thế nào?

So sánh các quy định của pháp luật liên quan đến tặng cho đất đai trước năm 1945

So sánh các quy định của pháp luật liên quan đến tặng cho đất đai trước năm 1945
Song hành cùng với phong tục, tập quán, việc tặng cho tài sản mà chủ yếu là đất đai đã hình thành từ lâu và xuất hiện từ thời nhà nước phong kiến. Bên cạnh pháp luật quy định việc cho phép mua bán, cầm đợ đất đai thì tặng cho đất đai tuy chưa được quy định cụ thể nhưng cũng được Nhà nước thừa nhận.