Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật dân sự  của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về thủ tục rút hồ sơ du học ?

Luật sư tư vấn Luật dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời;

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, nếu giữa bạn và trung tâm có ký kết một hợp đồng về việc trung tâm sẽ tạo điều kiện cho bạn du học, và trong hợp đồng có ghi rõ về các điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên thì bạn có thể yêu cầu Trung tâm thực hiện đúng hợp đồng, nếu trung tâm không chịu thực hiện theo hợp đồng thì bạn có quyền kiện ra tòa yêu cầu trung tâm thực hiện đúng hợp đồng, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 525 Bộ luật dân sự:

Điều 525. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

1. Trong trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên thuê dịch vụ thì bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên thuê dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trong trường hợp bên thuê dịch vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng theo thoả thuận thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nếu trung tâm gây thiệt hại cho bạn thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường cho bạn theo quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự:

Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

Thứ hai, nếu giữa bạn và Trung tâm không ký hợp đồng nào thì trước hết, bạn nên thỏa thuận với trung tâm về việc rút hồ sơ, nếu trung tâm không chịu thực hiện thì bạn có thể kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại theo căn cứ quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự, Thời hiệu yêu cầu Bồi thường thiệt hại là 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích của bạn bị xâm phạm theo quy định tại Điều 607 Bộ luật dân sự. Trong đơn khởi kiện, bạn yêu cầu trung tâm phải trả lại hồ sơ gốc cho bạn và yêu cầu Bồi thường thiệt hại.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.