Trường hợp này có được khấu trừ thuế vat không ?

2/ Công ty A là đơn vị xuất hóa đơn tài chính và hiện tại, tất cả chi phí phát sinh trong 01 tháng sẽ xuất chung trong 01 hóa đơn bao gồm tiền thuê văn phòng, tiền phí dịch vụ, tiền điện phát sinh trong tháng và tiền phí gửi xe trong tháng. Tuy nhiên, công ty A lại yêu cầu chuyển khoản tiền thuê văn phòng và tiền phí dịch vụ cho công ty B theo đúng hợp đồng; tiền điện và tiền phí gửi xe lại thanh toán cho công ty C là đơn vị quản lý vận hành tòa nhà mà không có văn bản gửi thông báo trực tiếp cho công ty chúng tôi, chỉ có thông báo của đơn vị quản lý tòa nhà là công ty C.

Như vậy, công ty A là đơn vị xuất hóa đơn nhưng 01 hóa đơn lại chia ra thanh toán cho 02 công ty B và C thì có hợp lý không, thuế vat có được khấu trừ không ?

Rất mong nhận được sự tư vấn sớm của công ty luật minh khuê. Trân trọng cảm ơn. 

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế về xuất hóa đơn, gọi:  1900.6162

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 219/2013/TT_BTC về thuế gtgt

Thông tư 39/2014/TT_BTC về hóa đơn

Thông tư 78/2014/TT_BTC về thuế TNDN sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT_BTC

2. Nội dung tư vấn

Về mặt nguyên tắc, bên bán hàng, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm lập và xuất hóa đơn cho khách hàng trừ trường hợp giá trị thanh toán dưới 200 000 đồng/lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bên thứ ba có thể lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, hóa đơn đó vẫn được xem là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

Trường hợp thứ nhất, công ty B là thương nhân đại diện cho công ty A (theo ủy nhiệm) thì công ty B có quyền thực hiện hoạt động nhận tiền từ khách hàng tức là thu hộ. Mặc dù, không được quy định cụ thể bằng một văn bản pháp luật tuy nhiên, theo hướng dẫn của công văn 2519/CT_TTHT, nếu công ty B thu hộ tiền theo hợp đồng giữa công ty A và công ty bạn về việc thuê nhà, chi phí dịch vụ thì công ty B có thể lập hóa đơn để giao cho công ty bạn. 

Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 5 Thông tư 219/2013/TT_BTC, cơ sở kinh doanh không bán hàng, cung ứng dịch vụ mà chỉ thực hiện việc thu hộ thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Do đó, công ty B không bắt buộc phải là bên xuất hóa đơn trong trường hợp này mà công ty A vẫn có thể thực hiện việc xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật. Theo đó, trường hợp này, công ty bạn vẫn có thể đưa khoản chi này vào chi phí và được khấu trừ đầu vào nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư 96/2015/TT_BTC, Thông tư 219/2013/TT_BTC.

Trường hợp thứ hai, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT_BTC:

"Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm."

Đối với trường hợp này, công ty C là đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà do đó công ty C là bên cung ứng dịch vụ trông xe, điện, nước,...cho bên công ty bạn. Việc bên bạn nhận được hóa đơn mang tên của công ty A xuất cho có thể thuộc trường hợp ủy nhiệm chi. Để hóa đơn được cơ quan thuế chấp nhận và được tính vào chi phí hợp lý cũng như khấu trừ thuế GTGT, phải đáp ứng yêu cầu được nêu ở trên. Tuy nhiên, vì bản chất của hai giao dịch này có sự khác nhau cho nên không thể biểu hiện trên cùng một hóa đơn cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ trên.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn về việc chuyển tiền thanh toán hóa đơn: Chuyển khoản cho công ty A, công ty B xuất hóa đơn thì có hợp pháp ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê