Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: D.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật lao động 2012

Nội dung trả lời:

 

Khoản 2 và 3 Điều 47 Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động, thì hai bên phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi mỗi bên, và bên phía đại diện trường tiểu học nơi bạn làm việc phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lời số bảo hiểm và những giấy tờ khác mà bên phía nhà trường đã giữ của bạn. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc thì việc thanh lý hợp đồng hầu như là trách nhiệm của bên người sử dụng lao động, nên khi chấm dứt bạn chỉ phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan quyền của bên sử dụng lao động.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.