Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: K.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 0986.386.648

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn

Theo như bạn trình bày, bạn có đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ theo hiệp định PCT - đây là hiệp định cho phép đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế với phạm vi trên nhiều quốc gia mà người nộp đơn đã chỉ định trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Tuy nhiên, bạn đã được cấp văn bằng bảo hộ từ năm 2005 mà không có chỉ định bảo hộ tại Việt Nam. Trong trường hợp này, để được bảo hộ trên thị trường Việt Nam thì bạn cần tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế theo các quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Vì vậy, trước hết cần phải xác định, đến thời điểm này, sáng chế của bạn có đủ điều kiện để được đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt Nam hay không. Cụ thể tại khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

"1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp."

Theo như quy định này, một sáng chế sẽ được cấp bằng bảo hộ khi thỏa mãn 3 điều kiện về: tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Vì sáng chế của bạn đã được cấp văn bảng bào hộ theo Hiệp định PCT, chứng tỏ sáng chế này đã thỏa mãn điều kiện về trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp nên chúng tôi sẽ không phân tích 2 điều kiện này. Xét về tính mới:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ thì: "1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên".

Trong trường hợp của bạn, bạn đã đăng ký bảo hộ sáng chế từ 5 năm trước tại Mỹ theo Hiện định PCT, như vậy là đã bị bộc lộ công khai. Tuy nhiên, Hiệp định PCT có quy định về hưởng quyền ưu tiên, tuy nhiên, thời hạn để được hưởng quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Mỹ. Thời hạn đó đến nay đã hết, tuy nhiên, nếu đến thời điểm này ở Việt Nam chưa có ai sử dụng sáng chế này, hay đăng ký bảo hộ sáng chế này thì bạn vẫn có thể tiến hành đăng ký bảo hộ tại Việt Nam khi đảm bảo được điều kiện về tính mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ.