Vậy xin cho hỏi: Chủ đầu tư phải ra quyết định hủy thầu và cho đấu thầu lại đúng không ? Nội dung quyết định phải ghi cụ thể lý do và trách nhiệm của mỗi bên là như thế nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.T.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đấu thầu của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật thương mại 2005;

Luật đấu thầu 2013.

Nghị định 30/2015/ NĐ - CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào điều 232 luật thương mại 2005 quy định về đấu thầu lại:

"Điều 232. Đấu thầu lại
Việc đấu thầu lại được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:
1. Có sự vi phạm các quy định về đấu thầu;
2. Các bên dự thầu đều không đạt yêu cầu đấu thầu".

Căn cứ vào quy định này thì bên mời thầu sẽ tổ chức đấu thầu lại nếu như tất cả các bên tham gia dự thầu đều không đáp ứng được điều kiện hay không đạt yêu cầu đấu thầu và bị hủy hồ sơ dự thầu theo quy định tại khoản 1 điều 17 Luật đấu thầu 2013:

"Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu".

Bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy định tại điều 73,74,75 Luật đấu thầu 2013 thì các bên trong lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm hủy thầu theo khoản 1 điề 17 Luật đấu thầu và phải thông báo đến các bên tham gia dự thầu về vấn đề hồ sơ dự thầu của họ đã bị hủy. 

Khoản 5, Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ - CP quy định về hủy thầu thì phải ra quyết định hủy thầu và nêu rõ lý do hủy thầu là gì. 

“Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của luật đấu thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.”

Do đó, bên mời thầu khi có quyết định hủy thầu thì phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Trên đây là những vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

>> Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?