Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê

                                                                  Tư vấn về thời gian hiệu lực trong hồ sơ dự thầu?

                                                                     Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

I Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu năm 2013

II Nội dung phân tích:

Trong HSMT chủ đầu tư đề nghị thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 60 ngày. Trường hợp này có xem là vi phạm luật đấu thầu không?

Xin trả lời là có  vì theo khoản 4,5 Điều 11 Luật đấu thầu năm 2013 quy định

"Điều 11. Bảo đảm dự thầu

4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

5. Trường hợp gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và không được thay đổi nội dung trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp. Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ không còn giá trị và bị loại; bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn."

Như vậy thì theo quy định của pháp luật thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu  trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày..

Trong HSMT chủ đầu tư đề nghị thời gian bảo đảm dự thầu sẽ là thời gian gian hiệu lực của HSDT/HSĐT cộng thêm 60 ngày.Như vậy rõ ràng là thời gian bảo dảm hiệu lực trong trường hợp này của bạn đã bị tăng lên 30 ngày như vậy là không đúng theo quy định của pháp luật.Cũng theo khoản 5 Điều 11 thì có trường hợp gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tuy nhiên bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu chứ không phải là chủ đầu tư đề nghị thời gian bảo đảm dự thầu .

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự