Như vậy, nếu các tổ chức trên minh bạch được tài chính phần vốn góp cổ phần đó không phải từ nguồn gốc ngân sách nhà nước mà là vốn từ nguồn kinh tế tự chủ thì có được tham gia góp cổ phần hay không? Cơ sở pháp luật nào quy định?

Tình huống: Văn phòng Thành ủy thành phố Đà Nẵng có tham gia góp cổ phần tại một công ty cổ phần A, nếu VP Thành ủy chứng minh được nguồn vốn trên không phải lấy từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thì có được hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: phanhoai

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

>> Xem thêm:  Chiếm dụng là gì ? Khái niệm về chiếm dụng tài sản

Trả lời:

Chào bạn, Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật ngân sách nhà nước năm 2002

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 

2. Nội dung phân tích:

Việc sử dụng ngân sách nhà nước đối với các tổ chức chính trị xã hội được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. cụ thể, Tại điều 10 Luật này quy định như sau:

" Điều 10. Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm, ngân sách nhà nước hỗ trợ trong một số trường hợp cụ thể theo quy định của Chính phủ."

Tại điều 16 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định như sau:

" Điều 16

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo nguyên tắc ngân sách nhà nước cấp chênh lệch giữa dự toán chi được duyệt theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định và các nguồn thu của các tổ chức nêu trên theo chế độ quy định (đoàn phí, công đoàn phí, hội phí; các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật).

2. Các tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động phải lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán theo đúng chế độ quy định."

Như vậy, các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện việc lập dự toán và quyết toán theo đúng chế độ quy định mà không được phép sử dụng tài chính ngoài dự toán trái với chế độ đã quy định.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Năm ngân sách là gì ? Quy định pháp luật về năm ngân sách