Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân sách nhà nước"

ngân sách nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân sách nhà nước.

Quy định thu hồi vốn tạm ứng thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quy định thu hồi vốn tạm ứng thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công
Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công có quyền tạm ứng vốn theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP. Tại Nghị định này có quy định chi tiết về nguyên tắc, mức tạm ứng vốn và thủ tục thu hồi tạm ứng vốn. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với bạn đọc thủ tục thu hồi tạm ứng vốn dự án đầu tư công.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước
Theo quy định của Luật điện ảnh đối với phim có sử dụng ngân sách nhà nước cần phải được thẩm định và lựa chọn dự án sản xuất phim. Theo đó, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim được thành lập. Bài viết chia sẻ quy định pháp luật về hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim.

Ngân sách nhà nước là gì? Đặc điểm của ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước thăng bằng là gì? Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng?

 Ngân sách nhà nước là gì? Đặc điểm của ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước thăng bằng là gì? Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng?
Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề rất quan trọng và cần thiết để Nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng để ngân sách nhà nước được giữ ở mức cân đối và ổn định thì không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế, chính trị xã hội của mỗi quốc gia.

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Thuận lợi và khó khăn khi triển khai TABMIS

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Thuận lợi và khó khăn khi triển khai TABMIS
Khi nghiên cứu về hoạt động kiểm toán, kế toán về ngân sách nhà nước bạn đọc sẽ bắt gặp nhiều bài viết có đề cập tới hệ thống thông tin quản lý ngân sách và khi bạc (TABMIS). Vậy không Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Thuận lợi và khó khăn nào khi triển khai TABMIS?