Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân sách nhà nước"

ngân sách nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân sách nhà nước.

Ngân sách nhà nước là gì? Đặc điểm của ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước thăng bằng là gì? Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng?

 Ngân sách nhà nước là gì? Đặc điểm của ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước thăng bằng là gì? Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng?
Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề rất quan trọng và cần thiết để Nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng để ngân sách nhà nước được giữ ở mức cân đối và ổn định thì không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế, chính trị xã hội của mỗi quốc gia.

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là việc phân bổ theo pháp luật trách nhiệm, quyền hạn quản lí qua các khoản thu và chỉ của ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyển nhà nước để họ có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm quản lí ngân sách của mình nhằm bảo đảm giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương.

Quy định về chu trình ngân sách Nhà nước

Quy định về chu trình ngân sách Nhà nước
Chu trình ngân sách nhà nước (NSNN) là trình tự thời hạn tiến hành các bước trong việc lập, chấp hành và quyết toán NSNN. Vậy chu trình ngân sách Nhà nước gồm những khâu nào và có chủ thể nào tham gia?

Quy định về duyêt quyết toán ngân sách nhà nước

Quy định về duyêt quyết toán ngân sách nhà nước
Kết thúc việc xét duyệt quyết toán năm, đơn vị dự toán cấp trên ra thông báo duyệt quyết toán gửi đơn vị dự toán cấp dưới; đối với đơn vị dự toán cấp I gửi đơn vị dự toán cấp dưới và gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định theo quy định.

Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới.

Các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

Các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước. Chính vì tầm quan trọng của ngân sách nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà nước ta đã dành hẳn một văn bản pháp luật quy định riêng về ngân sách nhà nước.

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thì có phải trích để nộp thuế hay không?

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thì có phải trích để nộp thuế hay không?
Kính chào công ty Luật Minh Khuê, tôi muốn nhờ tư vấn với nội dung như sau: Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và Thông tư 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí Khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.