Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân sách"

ngân sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân sách.

Ngân sách Nhà nước trong các thể chế chính trị thời kỳ phong kiến.

Ngân sách Nhà nước trong các thể chế chính trị thời kỳ phong kiến.
Thu nhập quốc gia là một phần đóng góp của mỗi công dân để đảm nền chính trị và bảo an ninh quốc gia. Thu ngân sách phải dựa vào nhu cầu của quốc gia và nhu cầu của nhân dân. Vậy, trong thời kỳ phong kiến, khi vua nắm mọi quyền lực thì ngân sách Nhà nước quy định như thế nào?

Lương cho lái xe hưởng lương từ nguồn ngân sách quản lý BHTN được chi trả như thế nào?

Lương cho lái xe hưởng lương từ nguồn ngân sách quản lý BHTN được chi trả như thế nào?
Thưa luật sư! Tôi xin hỏi vấn đề sau: Đơn vị tôi là Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Hàng năm, đơn vị tôi được sử dụng kinh phí từ 2 nguồn để hoạt động:Ngân sách nhà nước cấp và kinh phí chi hoạt động quản lý Bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp Căn cứ vào Mục b, Khoản 2, Điều 10, Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 quy định “Khi nhận được kinh phí do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp, kể cả phần kinh phí chi tiền lương đối với người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (nếu

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC- TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-  TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC- TANDTC-VKSNDTC ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Luật ngân sách nhà nước năm 2002

Luật ngân sách nhà nước năm 2002
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook