Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân sách"

ngân sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân sách.

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là việc phân bổ theo pháp luật trách nhiệm, quyền hạn quản lí qua các khoản thu và chỉ của ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyển nhà nước để họ có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm quản lí ngân sách của mình nhằm bảo đảm giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương.

Ngân sách nhà nước là gì? Đặc điểm của ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước thăng bằng là gì? Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng?

 Ngân sách nhà nước là gì? Đặc điểm của ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước thăng bằng là gì? Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng?
Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề rất quan trọng và cần thiết để Nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng để ngân sách nhà nước được giữ ở mức cân đối và ổn định thì không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế, chính trị xã hội của mỗi quốc gia.

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Thuận lợi và khó khăn khi triển khai TABMIS

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Thuận lợi và khó khăn khi triển khai TABMIS
Khi nghiên cứu về hoạt động kiểm toán, kế toán về ngân sách nhà nước bạn đọc sẽ bắt gặp nhiều bài viết có đề cập tới hệ thống thông tin quản lý ngân sách và khi bạc (TABMIS). Vậy không Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Thuận lợi và khó khăn nào khi triển khai TABMIS?