Em muốn hỏi về việc lập biên bản xử lý sự việc đã có file đính kèm ạ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục Tư vấn Luật Dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn giúp em biên bản xử lý sự việc ?

Luật sư tư vấn Luật Dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bác! Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đối với vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi xin được trả lời như sau:

1, Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

2, Nội dung trả lời:

.....................................

                                 ................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

                                                         

      

 

 

       

 

         BIÊN BẢN VỤ VIỆC

Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

Tại:.................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Người chứng kiến:

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Số CMND............................... cấp ngày…./…/…..tại................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Số CMND…………………..cấp ngày…./…/…..tại................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành…..bản.

Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến                       Người có liên quan                           Người lập biên bản

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên)                (Ký, ghi rõ họ và tên)                   (Ký, ghi rõ họ và tên
 

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng .

Bộ phận Tư vấn Luật dân sự.