1. Thẩm quyền của Uỷ ban cấp tỉnh biệt phái viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ quản lý

Theo khoản 1 Điều 36 của Luật Viên chức năm 2010, biệt phái viên chức được xác định như sau: Biệt phái viên chức là hình thức mà viên chức của một tổ chức hoặc đơn vị công lập được gửi đến làm việc tại một cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Quyết định về việc biệt phái viên chức được đưa ra bởi người đứng đầu của tổ chức hoặc đơn vị công lập, hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền quản lý tổ chức hoặc đơn vị công lập đó. Biệt phái viên chức thường được sử dụng khi có nhu cầu tạm thời hoặc đặc biệt trong một dự án, nhiệm vụ cụ thể mà tổ chức cần sự đóng góp của một viên chức có kỹ năng, kiến thức, hoặc kinh nghiệm đặc biệt từ tổ chức hoặc đơn vị khác. Quy trình chọn lựa và quyết định về việc biệt phái viên chức thường được quy định cụ thể trong quy định nội bộ của tổ chức hoặc đơn vị công lập, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

Dựa trên Nghị định 115/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 36 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

- Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng và sử dụng viên chức trong khu vực mà họ có thẩm quyền.

- Phân công, phân cấp, ủy quyền việc bổ nhiệm, xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống thuộc phạm vi quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền phân công, phân cấp và ủy quyền cho các cơ quan cấp dưới trong việc bổ nhiệm, xếp lương, nâng bậc lương, và phụ cấp thâm niên cho viên chức trong phạm vi quản lý của họ, trừ trường hợp nằm trong thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền phân cấp và ủy quyền cho các cơ quan cấp dưới trong việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của họ. Đồng thời, họ cũng quyết định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và pháp luật. Đồng thời, tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của họ.

Dựa trên quy định trên, việc quyết định biệt phái viên chức sẽ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp quyết định. Trong trường hợp này, việc kiểm tra thông tin về phạm vi quản lý tuyển dụng, sử dụng viên chức được phân cấp của UBND cấp tỉnh sẽ xác định xem Trường có thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh hay không. Nếu Trường thuộc phạm vi quản lý, UBND cấp tỉnh vẫn có thẩm quyền quyết định biệt phái viên chức sang UBND cấp tỉnh để công tác. Nếu không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh không thể biệt phái viên chức sang UBND cấp tỉnh để công tác.

 

2. Tiền lương và quyền lợi của viên chức do đơn vị sự nghiệp công lập cử hau nhận bảo đảm trong thời gian biệt phái

Trong quá trình được biệt phái, tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức sẽ được đảm bảo bởi đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức đi biệt phái, theo quy định của Khoản 2, Điều 36 của Luật Viên chức 2010 như sau:

- Thời gian cử biệt phái: Thời gian cử biệt phái không vượt quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định. Điều này nhằm đảm bảo rằng biệt phái không kéo dài quá mức cần thiết và tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sự ổn định của viên chức.

- Tuân thủ sự phân công công việc và quản lý: Viên chức được cử biệt phái phải tuân thủ sự phân công công việc và quản lý từ cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị nơi mà họ được gửi đến. Điều này đảm bảo sự phối hợp và hiệu quả trong công việc.

- Bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác: Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái phải đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Điều này đảm bảo rằng viên chức không bị thiếu hụt về mặt tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ biệt phái.

- Vùng địa lý được ưu tiên: Viên chức được gửi biệt phái đến các vùng địa lý đặc biệt như miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Điều này nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển và cân đối kinh tế - xã hội của đất nước.

- Trở về công tác: Khi hết thời hạn biệt phái, viên chức sẽ trở về đơn vị cũ để tiếp tục công tác. Người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái phải tiếp nhận và sắp xếp công việc phù hợp cho viên chức này dựa trên chuyên môn và nghiệp vụ của họ. Điều này đảm bảo rằng viên chức được tái hòa nhập vào môi trường làm việc trước đó một cách mượt mà và hiệu quả.

- Không áp dụng biệt phái đối với viên chức nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi: Điều này là để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ và đảm bảo quyền lợi của trẻ em nhỏ.

Vì vậy, trong thời gian được biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Điều này nhằm đảm bảo rằng viên chức không bị thiếu hụt về mặt tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ biệt phái. Điều này cũng thể hiện cam kết của đơn vị sự nghiệp công lập đối với nhân viên của mình và sự trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ quyền lợi và đảm bảo môi trường làm việc công bằng và bền vững.

 

3. Trình tự biệt phái viên chức được thực hiện

Quy trình thực hiện biệt phái viên chức được quy định tại Điều 27 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, được điều chỉnh bởi khoản 15 của Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Tiến hành trao đổi và thu thập ý kiến từ tập thể lãnh đạo của đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái. Trước khi thực hiện biệt phái viên chức, đơn vị tiếp nhận sẽ tiến hành trao đổi, thảo luận với tập thể lãnh đạo của mình để thu thập ý kiến, nhận định về việc biệt phái viên chức. Điều này nhằm đảm bảo sự đồng thuận và hỗ trợ từ phía lãnh đạo trong quá trình thực hiện.

Bước 2: Tổ chức cuộc gặp gỡ với viên chức để thảo luận về chủ trương biệt phái và xác định nhiệm vụ cụ thể. Sau khi có ý kiến từ tập thể lãnh đạo, đơn vị tiếp nhận sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ với viên chức để thảo luận chi tiết về chủ trương biệt phái và xác định nhiệm vụ cụ thể mà viên chức sẽ thực hiện trong quá trình biệt phái.

Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền xem xét và đưa ra quyết định chính thức. Cuối cùng, sau khi đã có sự đồng thuận và thảo luận đầy đủ, đơn vị tiếp nhận sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét và đưa ra quyết định chính thức về việc thực hiện biệt phái viên chức.

Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc lựa chọn và thực hiện biệt phái viên chức. Việc thiết lập quy trình như vậy làm tăng tính chuyên nghiệp và đảm bảo sự tin cậy trong quản lý và sử dụng biệt phái viên chức trong tổ chức.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Có được biệt phái viên chức đang công tác ở vùng 3 sang vùng 1? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!