1. Viện Kinh tế xây dựng có phải đơn vị sự nghiệp hay không?

Viện Kinh tế Xây dựng, theo quy định tại Điều 1 của Quyết định 1007/QĐ-BXD năm 2013, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Được đặt tại vị trí trực thuộc Bộ Xây dựng, Viện chịu trách nhiệm thực hiện một loạt chức năng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu chiến lược và cơ chế, chính sách của Vụ Kinh tế và Thị trường trong lĩnh vực Xây dựng.
Nhiệm vụ chính của Viện bao gồm nghiên cứu khoa học, thu thập và phân tích thông tin, đào tạo, hợp tác quốc tế, và thực hiện các hoạt động tư vấn. Tất cả những công việc này đều hướng đến việc cung cấp các giải pháp và thông tin chiến lược hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Cụ thể, Viện thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực quan trọng như quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, và các dịch vụ công.
Đặc biệt, Viện Kinh tế Xây dựng không chỉ là một tổ chức nghiên cứu mà còn là một đơn vị sự nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân. Viện có con dấu để thực hiện giao dịch và được phép mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp và độc lập của Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án và nghiên cứu khoa học.
 

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế Xây dựng, theo quy định tại Điều 8 Quy chế Tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định 526/QĐ-BXD năm 2014, được thiết lập nhằm đảm bảo sự hiệu quả và chuyên nghiệp trong quản lý và triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, cơ cấu tổ chức bao gồm:
- Lãnh đạo: Viện trưởng, các Phó viện trưởng, và Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành các hoạt động của Viện.
- Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ: Các đơn vị này có chức năng tham mưu, hỗ trợ Viện trưởng trong quản lý và điều hành các hoạt động của Viện, đồng thời đóng góp vào việc nghiên cứu chiến lược và cơ chế, chính sách.
- Đơn vị nghiên cứu: Các đơn vị này đảm nhận vai trò quan trọng trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên môn của Viện, đóng góp vào việc sản xuất kiến thức và thông tin mới.
- Đơn vị nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo: Các đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các nhiệm vụ chuyên môn của Viện.
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Viện Kinh tế Nhà ở và Thị trường Bất động sản, cùng với các Trung tâm và Phân viện khác, là các đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập. Chúng có tư cách pháp nhân, được khắc con dấu theo mẫu quy định để thực hiện giao dịch và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền và phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng và theo quy định của pháp luật.
- Tạp chí Kinh tế Xây dựng: Đơn vị sự nghiệp thông tin trực thuộc Viện, chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, kiến thức và nghiên cứu mới về lĩnh vực kinh tế xây dựng.
 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kinh tế xây dựng về các hoạt động tư vấn về kinh tế và thị trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Dựa vào khoản 15 Điều 7 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế Xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định 526/QĐ-BXD năm 2014, Viện có nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng liên quan đến hoạt động tư vấn về kinh tế và thị trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể, Viện thực hiện các công việc sau:
- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng: Bao gồm việc thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng. Viện chịu trách nhiệm đưa ra những đánh giá chất lượng và hiệu suất cao trong quá trình triển khai dự án.
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng là một phần quan trọng trong các hoạt động của Viện Kinh tế Xây dựng, đồng thời đặt ra một chuỗi nhiệm vụ đa dạng và chi tiết. Cụ thể, Viện thực hiện các công việc sau:
+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng: Việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác để đưa ra một ước lượng toàn diện về tổng mức đầu tư cần thiết cho dự án xây dựng.
+ Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng: Điều này bao gồm việc đánh giá các khía cạnh kinh tế và lợi ích mà dự án mang lại, giúp quyết định về sự tiếp tục hay điều chỉnh chiều hướng phát triển của dự án.
+ Xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình: Bao gồm việc xác định nguồn vốn cần thiết cho dự án và giá xây dựng tổng hợp bao gồm các yếu tố như vật liệu, nhân công, và kết cấu công trình.
+ Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; đo bóc khối lượng công trình: Việc này liên quan đến việc xác định chi phí chi tiết của từng phần công trình, bao gồm định mức, đơn giá, chỉ số giá và đo bóc khối lượng.
+ Lập, thẩm tra dự toán công trình: Công việc này đòi hỏi sự chính xác và sự kiểm soát kỹ thuật để đưa ra một dự toán chính xác về chi phí của dự án xây dựng.
+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng: Việc này liên quan đến quá trình chọn lựa và đánh giá nhà thầu phù hợp nhất cho dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu suất.
+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc xác định giá gói thầu và giá hợp đồng là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện dự án.
+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình: Quá trình này đòi hỏi sự theo dõi và kiểm soát liên tục để đảm bảo rằng chi phí xây dựng được duy trì trong ngân sách đã đề ra.
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng: Bao gồm việc lập và thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng, cũng như quyết toán vốn đầu tư cuối cùng của dự án.
+ Định giá và kiểm toán đầu tư xây dựng và các công việc khác về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Cuối cùng, Viện thực hiện công việc định giá và kiểm toán đầu tư xây dựng để đảm bảo rằng các quy trình quản lý chi phí được thực hiện đúng và hiệu quả.
- Tư vấn đề xuất nguồn tài chính phát triển đô thị: Viện đảm nhận trách nhiệm đề xuất các phương án nguồn tài chính cho việc phát triển đô thị, đồng thời tư vấn lập và quản lý chi phí liên quan đến quy hoạch xây dựng, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đô thị, dịch vụ nhà ở và công sở.
- Tư vấn bất động sản: Bao gồm các hoạt động như tư vấn đầu tư, môi giới, đấu giá bất động sản, lập và thẩm tra dự án đầu tư bất động sản, định giá tài sản doanh nghiệp, định giá bất động sản, và chỉ số giá bất động sản.
- Các công việc tư vấn khác: Viện thực hiện những công việc tư vấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau để đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả trong hoạt động tư vấn của Viện.
Tổng cộng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Kinh tế Xây dựng trong lĩnh vực tư vấn kinh tế và thị trường cho các dự án xây dựng và phát triển đô thị là rộng lớn và đa dạng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng và quản lý nhà nước.
 

Xem thêm bài viết: Trường hợp nào người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không phải là công chức?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng