Trong quá trình vận chuyển, để bảo đảm quyền lợi và hạn chế rủi ro cho người gửi hàng, một chứng từ đã ra đời có tên vận đơn vận đơn. Có rất nhiều loại nhưng được sử dụng phổ biến là vận đơn đi thẳng. Việc tìm hiểu về vận đơn đi thẳng sẽ giúp bạn có được những kiến thức trong vận chuyển hàng hóa để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

1. Vận đơn là gì

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay dịch vụ chuyển phát đang rất phát triển. Việc đảm bảo cho tài sản của bạn đến nơi an toàn, một biện pháp được đưa ra đó là sử dụng vận đơn Tùy thuộc vào mục đích vận chuyển sản phẩm của bạn, vận đơn giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản. Vận đơn thường là hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy, khi chúng ta gửi hàng sẽ nhận được vận đơn từ công ty vận tải. Vận đơn bao gồm: danh sách liệt kê các loại hàng, số lượng hàng và điểm đến hàng hóa. Những hóa đơn này được đính kèm với cước vận chuyển. Khi gặp một vấn đề liên quan đến đơn hàng của bạn, vận đơn chính là tài liệu có giá trị mà bạn có thể sử dụng để chứng minh quyền sở hữu hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó giống với một bản hợp đồng thỏa thuận chính thức giữa người gửi hàng và người vận chuyển, quy định về nơi người gửi hàng sẽ vận chuyển hàng hóa và thời gian hàng hóa tới. Trong vận đơn phải có đại diện được ủy quyền từ người vận chuyển, người gửi hàng và người nhận ký vào vận đơn. Trong tất cả các phương thức vận chuyển, vận đơn gửi hàng có giá trị trong việc ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản được quản lý và xem xét chính xác.

 

2. Chức năng của vận đơn

Hiện nay vận đơn có 3 chức năng chính đó là: nhận hàng, văn bản chính chủ, hợp đồng pháp lý giữa người vận chuyển và người gửi hàng.

 

2.1. Nhận hàng

Người vận chuyển phát hành vận đơn cho người gửi hàng để làm bằng chứng chứng minh rằng người vận chuyển đã nhận lô hàng theo các điều kiện về chất lượng và số lượng đã xác định trước đó. Vận đơn lúc này được coi như một bản biên nhận hàng hóa, nó chứng minh các sản phẩm được vận chuyển trong tình trạng tốt, giống với mô tả trong hóa đơn đồng thời làm bằng chứng giao hàng.

 

2.2.  Văn bản chính chủ

Vận đơn có vai trò quan trọng xác định quyền sở hữu hàng hóa được vận chuyển, các cơ quan chức năng có thể sử dụng vận đơn để xác định quyền sở hữu hàng hóa sau khi giao hàng. Việc phát hành vận đơn do công ty vận chuyển phụ trách, vận đơn cũng mô tả tình trạng của hàng hóa khi được công ty nhận hàng hóa đó.

 

2.3. Hợp đồng pháp lý giữa người vận chuyển và người gửi hàng

Vận đơn là một hợp đồng cung cấp bằng chứng về sự thỏa thuận giữa người gửi hàng và người vận chuyển để vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng giữa hai bên được tạo ra trước khi phát hành hóa đơn

 

3. Các loại vận đơn

3.1. Vận đơn chính chủ

Người vận chuyển phát hành vận đơn chính hoặc vận đơn vận chuyển. Nó đại diện cho hợp đồng vận chuyển lô hàng giữa người gửi hàng và người vận chuyển. Khi người vận chuyển xác nhận đơn hàng, họ cung cấp vận đơn chính cho người đã đặt hàng, người gửi hàng, bên vận chuyển hàng hoá.

 

3.2. Vận đơn người mang

Đây là một loại thương phiếu, theo vận đơn này một lô hàng được giao cho bất kỳ ai có vận đơn và không chỉ định người nhận hàng. Vận đơn này có chức năng đối với các lô hàng lớn được gửi với số lượng nhỏ vận đơn đích danh là loại vận đơn không thể chuyển nhượng. Đây là một loại vận đơn phổ biến nhất này được sử dụng khi hàng hóa được giao đã được thanh toán hoặc không yêu cầu thanh toán.

 

3.3. Vận đơn thẳng hay còn gọi là vận đơn trực tiếp

Vận đơn đi thẳng (Direct bill of lading) là vận đơn được sử dụng trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển từ cảng nhận hàng (cảng bốc hàng) đến cảng trả hàng (cảng dỡ hàng) bằng một con tàu, tức là không phải chuyển tải dọc đường.

Vì vậy vận đơn này được sử dụng cho lô hàng được nhận và giao bởi cùng một hãng vận chuyển.

 

3.4. Vận đơn chở suốt

Vận đơn này cho phép chuyển lô hàng cho người nhận hàng khác bằng cách thay đổi tên người nhận hàng. Sau khi người nhận hàng ký tên, vận đơn này có chữ ký của người vận chuyển và người gửi hàng khi đã yên tâm về chất lượng hàng hóa.

 

3.5. Vận đơn sạch

Là chứng từ khẳng định hàng hóa không bị hư hỏng mất mát trong quá trình vận chuyển. Người vận chuyển phát hành nó sau khi kiểm tra các gói hàng về chất lượng và số lượng.

 

3.6. Vận đơn có điều kiện

Vận đơn có điều kiện trái ngược với vận đơn sạch, nó được phát hành khi hàng hóa được vận chuyển bị hư hỏng mất mát trong quá trình vận chuyển hoặc số lượng hàng hóa nhận được khác với số lượng đã định trước

 

3.7. Vận đơn nội địa

Khi hàng hóa được gửi từ nước ngoài về nội địa, bạn sẽ cần một chứng từ bổ sung cấp cho lô hàng quốc tế. Nếu tài liệu của bạn vận chuyển qua đường bộ trước khi đến quốc tế bạn cần vận đơn nội địa để đến bờ biển của một quốc gia trước khi được vận chuyển đến một quốc gia khác

 

3.8. Vận đơn được biển

Vận đơn đường biển cũng dành cho các lô hàng quốc tế để đảm bảo hàng hóa của bạn đến nơi an toàn, bạn cần cung cấp vận đơn đường biển khi lô hàng vận chuyển qua vùng biển quốc tế. Hóa đơn bán hàng quốc tế chính là bằng chứng giao hàng từ người chuyên chở cho người gửi hàng.

 

4. Nội dung vận đơn

+ Tên và địa chỉ (tên và địa chỉ ghi rõ của người gửi và người nhận)

+ Đơn đặt hàng hoặc số tham chiếu đặc biệt đây là những số cần thiết với doanh nghiệp về mặt vận chuyển hàng hóa

+ Hướng dẫn đặc biệt:  tất cả các hướng dẫn dành cho hãng vận chuyển không dành cho các yêu cầu dịch vụ bổ sung

+ Ngày lấy hàng được đề cập để theo dõi cước phí khi lập hóa đơn vận chuyển

+ Mô tả các mặt hàng: phải lưu ý số lượng, đơn vị vận chuyển, kích thước và trọng lượng, mô tả về vật liệu và cấu tạo của nó, các loại bao bì các hạng mục như: hộp các tông, thùng gỗ, giá cây hàng và thùng phuy được sử dụng khi vận chuyển phải được ghi chú chỉ định vật liệu nguy hiểm theo quy định của pháp luật phải đề cập đến các từ hàng nguy hiểm đồng thời áp dụng các quy tắc và yêu cầu đặc biệt trong khi vận chuyển.

 

5. Phân biệt vận đơn đi thẳng và vận đơn trở suất

- Vận đơn đi thẳng là vận đơn được cấp trong trường hợp hàng hóa chuyên chở từ cảng bốc hàng đến cảng cửa hàng không có trung chuyển dọc đường

Việc trung chuyển có nghĩa là việc giữa hàng xuống rồi lại bốc hàng lên từ một con tàu này sang một con tàu khác trong hành trình vận tải biển từ cảng bốc hàng đến gặp gỡ

- Khác với vận đơn đi thẳng, vận đơn chở suốt và vận đơn được sử dụng trong trường hợp hàng hóa được chở từ càng bốc đến cảng dỡ, trong quá trình vận chuyển sử dụng nhiều con tàu bởi một hay nhiều người chuyên chở hàng hóa lúc này phải chuyển tải dọc đường. Vận đơn trở suất thể hiện rõ cả mốc cảng dỡ hàng, chuyển tải và tên con tàu truyền tải. Vận đơn chở suốt phải có một người đứng ra tổ chức và chịu trách nhiệm về toàn bộ hành trình chuyên chở, đây là người được cấp vận đơn chở suốt. Nếu hàng hóa được chuyên chở bởi một hãng tàu, khi truyền tải các đại lý của người chuyên chở sẽ làm thủ tục giao nhận bằng chứng từ cùng với danh mục hàng hóa trường hợp hàng hóa được chuyên chở bởi nhiều tàu khác nhau khi truyền tải mỗi người chuyên chở cấp một vận đơn chậm.

Trên đây là một số chia sẻ của luật Minh Khuê về vật đơn đi thẳng. Hy vọng đó là những tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn.