Luật sư tư vấn về chủ đề "vận đơn"

vận đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vận đơn.

Hình thức và nội dung vận đơn đường biển

Hình thức và nội dung vận đơn đường biển
Vận đơn đường biển (B/L – Bill Of Lading) là một chứng từ vận tải hàng hoá do người chuyên chở, thuyền trưởng (đường biển) hoặc đại lý của hãng tàu (forwarder) ký phát cho chủ hàng sau khi tàu rời bến

Khi nào thì ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa là một và khi nào thì hai trường hợp trên khác nhau?

Khi nào thì ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa là một và khi nào thì hai trường hợp trên khác nhau?
Trong bài viết dưới đây sẽ đề cập về một tình huống về câu hỏi: khi nào thì ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa là một và khi nào thì hai trường hợp ngày cấp vận đơn và ngày giao hàng là khác nhau? Những nội dung liên quan đến vấn đề đó...

Vận đơn gốc (Original bill of lading) là gì ?

Vận đơn gốc (Original bill of lading) là gì ?
Vận đơn gốc (Original bill of lading) là vận đơn bản chính có chữ ký của người vận chuyển, đại lý của người vận chuyển, thuyền trưởng hoặc đại lý của thuyền trưởng và dùng để nhận hàng tại nơi đến quy định trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Vận đơn là gì? Các tiêu chí phân loại và khái quát các loại vận đơn?

Vận đơn là gì? Các tiêu chí phân loại và khái quát các loại vận đơn?
Vận đơn là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng... Vậy vận đơn được quy định ở đâu và dựa vào những tiêu chí nhất định vận đơn được phân loại như thế nào?

Khái niệm vận đơn trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Khái niệm vận đơn trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Vận đơn là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn... Vậy bài viết dưới đây sẽ đề cập đến khái niệm Vận đơn; Các chức năng của vận đơn trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill). Sự khác nhau giữa vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill)

Vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill). Sự khác nhau giữa vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill)
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến: Vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill) được quy định như thế nào? Giữa vận đơn đường biển (Ocean B/L) và giấy gửi hàng đường biển (Waybill) có sự khác nhau như thế nào?

Vận đơn là gì ? Khái niệm vận đơn được hiểu như thế nào ?

Vận đơn là gì ? Khái niệm vận đơn được hiểu như thế nào ?
Vận đơn là văn bản ghi nhận việc tiếp nhận hàng lên phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường biển hoặc đường không), là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển về việc tiếp nhận số hàng hoá liên quan lên phương tiện vận chuyển do mình quản lí và điều khiển để chuyển đến nơi được chỉ định trong hợp đồng vận chuyển và giao cho người nhận hàng được chỉ định.

Vận đơn bản sao (Copy bill of lading) là gì ?

Vận đơn bản sao (Copy bill of lading) là gì ?
Vận đơn là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển về việc tiếp nhận số hàng hoá liên quan lên phương tiện vận chuyển do mình quản lí và điều khiển để chuyển đến nơi được chỉ định trong hợp đồng vận chuyển và giao cho người nhận hàng được chỉ định.