Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường bộ

Điều kiện chung (Theo cam kết tại Biểu cam kết cụ thể của WTO)

Kể từ ngày gia nhập WTO, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá và vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài không vượt quá 49%.

+ Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, tuỳ theo nhu cầu thị trường được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá, trong đó tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài không vượt quá 51%.

+ 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam

Quy định chi tiết xem tại:

Luật Giao thông đường bộ (2001)

Nghị định 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO

>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:   1900.6162

>> Xem thêm:  Quyền xử lý vi phạm luật giao thông trong Khu công nghiệp ?

Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt

Điều kiện chung (Theo cam kết tại Biểu cam kết cụ thể của WTO)

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài không vượt quá 49% tổng vốn pháp định.

Quy định chi tiết xem tại

Luật Đường sắt (2005)

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO

Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường biển

Điều kiện chung (Theo cam kết tại Biểu cam kết cụ thể của WTO)

+ Sau 2 năm kể từ khi gia nhập WTO, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% tổng vốn pháp định của liên doanh.

+ Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên tác tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt qua 1/3 định biên của tàu.

>> Xem thêm:  Bị công an giữ bằng lái xe sau 1 năm có lấy lại được không ?

+ Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam

+ Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế

+ Các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài không vượt quá 51%. Sau 5 năm các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Quy định chi tiết xem tại

Bộ luật hàng hải (2005)

Nghị định 10/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2001 Về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải

Nghị định 57/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm2001 Về điều kiện kinh doanh vận tải biển

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO

Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường thuỷ nội địa

Điều kiện chung (Theo cam kết tại Biểu cam kết cụ thể của WTO)

>> Xem thêm:  Mẫu phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới năm 2021

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài không vượt quá 49% tổng vốn pháp định.

Luật giao thông đường thuỷ nội địa (2004)

Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO

Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường hàng không

Điều kiện chung

- Đối với dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không, Các hãng hàng không nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thông qua văn phòng bán vé của mình hoặc các đại lý tại Việt Nam

- Đối với dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải sử dụng mạng viễn thông công cộng dưới sự quản lý của nhà chức trách viễn thông Việt Nam.

- Đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của nước ngoài không vượt quá 51%. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại biển số xe máy ? Điều kiện cấp biển số xe tại Hà Nội

Quy định chi tiết xem tại

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (2006)

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của WTO

>> Xem thêm:  Thời hạn tạm giữ xe tối đa là bao nhiêu ngày ? Mức phạt khi tạm giữ phương tiện