Luật sư tư vấn về chủ đề "hàng hoá"

hàng hoá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hàng hoá.

Lý luận hàng hoá sức lao động theo C.Mác

Lý luận hàng hoá sức lao động theo C.Mác
Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê sưu tầm bài viết liên quan tới lý luận của C . Mác về hàng hoá đặc biệt - đó là sức lao động và việc vận dụng lý luận đó vào thị trường sức lao động của Việt Nam.

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (‘CISG’)

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (‘CISG’)
Theo CISG, hợp đồng mua bán quốc tế được giao kết ‘khi chấp nhận chào hàng có hiệu lực phù hợp với các quy định của Công ước.’ Điều này có nghĩa là CISG chấp nhận mô hình cổ điển về trao đổi chào hàng và chấp nhận chào hàng, và không đòi hỏi thêm các yếu tố khác như hình thức hợp đồng

Chuyển khẩu hàng hoá ? Có những hình thức chuyển khẩu hàng hóa như thế nào?

Chuyển khẩu hàng hoá ? Có những hình thức chuyển khẩu hàng hóa như thế nào?
Hiện nay việc hợp tác kinh doanh, mở rộng các mối quan hệ kinh tế của nước ta với các nước trên quốc tế đã và đang tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nước nhà. Vì vậy, để thuận tiện hoá trong quá trình hoạt động thì có nhiều hình thức kinh doanh ra đời trong đó phải kể đến hình thức chuyển khẩu hàng hoá.

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Quy định về bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển ?

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Quy định về bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển ?
Trong hợp đồng thương mại quốc tế, bảo hiểm đối với hàng hoá trong quá trình vận tải đóng một vai trò quan trọng. Bởi vì bảo hiểm sẽ khắc phục những tổn thất do những rủi ro đối với hàng hoá. Bài viết xoay quanh vấn đề liên quan đến bảo hiểm hàng hoá tỏng thương mại quốc tế và một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển.

Người đứng đầu văn phòng đại diện có được ký hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty chủ quản không?

Người đứng đầu văn phòng đại diện có được ký hợp đồng mua bán hàng hoá với công ty chủ quản không?
Thưa luật sư! Em chào các anh chị luật sư hiện tại văn phòng chính bên em đặt tại vũng tàu,sắp tới bên em có mở văn phòng đại diện tại thành phố HCM (không có chức năng kinh doanh, hạch toán phụ thuộc , văn phòng ở vũng tàu sẽ tổng hợp hàng hoá và báo cáo thuế)

Miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là gì ?

Miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là gì ?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được các nước trên thế giới sử dụng phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế. Và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đã được điều chỉnh bởi Công ước viên 1980 (CISG). Công ước này đã quy định những vấn đề cơ bản về việc ký kết hợp đồng mua bán; các quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua phát sinh từ hợp đồng đó.Và vấn đề miễn trách nhiệm cũng không nằm ngoài sự điều chỉnh của CISG. Bài viết xoay quanh vấn đề về miễn trách nhiệm trong mua bán hàng hoá quốc tế.

Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam.

Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice (Tóm tắt)

Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice (Tóm tắt)
Theo thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ dùng ðể đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ký ngày 15.06.1957, được sửa đổi tại Stốckhôm 14.07.1967 và tại Giơnevơ ngày 13.05.1977 và được bổ sung tại Giơnevơ ngày 28.09.1979