Nay anh H yêu cầu tôi phải thanh toán cho anh H một khoản tiền do chiếc xe của anh H có giá trị cao hơn chiếc xe của tôi. Nhưng trong hợp đồng không có thoả thuận về việc thanh toán giá trị chênh lệch. Hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

.Về hợp đồng trao đổi xe máy cho nhau khi không có thoả thuận về việc thanh toán giá trị chênh lệch ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời :

Điều 463, 464 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định cụ thể như sau :
- Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.
- Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.
- Trong trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu uỷ quyền thì bên kia có quyền huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người mua đối với tài sản nhận về.
- Trong trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Như vậy, nếu bạn và anh H không có thoả thuận gì về việc thanh toán giá trị chênh lệch thì theo quy định của pháp luật, trong trường hợp chiếc xe máy của anh H có giá trị cao hơn chiếc xe máy của bạn thì bạn phải thanh toán cho anh H phần chênh lệch đó. 

Các văn bản liên quan:

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ