Tôi có ý đinh thôi không đóng bảo hiểm và xin được rút toàn bộ bhxh của mình, vậy xin hỏi luật sư, trường hợp của tôi có thể thôi không đóng và rút toàn bộ số tiền bảo hiểm của mình hay không. Xin chân thành cám ơn!

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

- Nghị quyết 93/2015/QH13

2. Nội dung tư vấn

*) Về rút bảo hiểm xã hội một lần được không:

Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 và nghị quyết 93/2015/QH13 thì các trường hợp sau sẽ được rút BHXH 1 lần:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

>> Xem thêm:  Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020 ?

-Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã đóng bảo hiểm xã hội 12 năm tại công ty A, bạn nghỉ việc và làm tự do, không thuộc đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, hoặc ra nước ngoài định cư, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, phục viên, xuất ngũ. Vì vậy, bạn chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo trường hợp sau 1 năm nghỉ việc mà không có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội nữa.

*) Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng được tính như sau

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2004 đến tháng 03/2017 được 12 năm thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 là 8 năm 9 tháng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 3 năm 3 tháng.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được tính như sau:
- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014: 8 năm 9 tháng thì 8 năm được tính = 8 năm x 1,5 tháng = 12 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

>> Xem thêm:  Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020 ?

- Thời gian 9 tháng lẻ được chuyển sang giai đoạn sau năm 2014, tức là thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 4 năm thì được tính = 4 năm x 2 tháng = 8 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng mức hưởng = 12 tháng + 8 tháng = 20 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định bằng tổng tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chia cho tổng số tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Lưu ý: Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương mà doanh nghiệp quyết định thì sẽ được tính mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (hay còn gọi là tiền trượt giá bảo hiểm xã hội). Nếu bạn hưởng trong năm 2018 thì mức điều chỉnh tiền lương thực hiện theo thông tư 32/ 2017/ TT - BTC.

*) Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:Sau 1 năm nghỉ việc bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện để được giải quyết quyền lợi.

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động ?