1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bị người khác hành hung được không?

Theo Điều 584 của Bộ luật Dân sự 2015, quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ Luật này hoặc các luật khác có liên quan quy định khác. Điều này có nghĩa là người có hành vi xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, gây ra thiệt hại cho họ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tổn thất đó. Các quyền và lợi ích hợp pháp có thể bao gồm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích khác được bảo vệ bởi pháp luật.

Người gây ra thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc có quy định khác của luật. Mục đích của quy định này là để xác định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường, đồng thời đảm bảo sự công bằng và cân nhắc giữa các bên trong các vụ tranh chấp pháp lý liên quan đến thiệt hại.

Trong trường hợp tài sản gây ra thiệt hại, chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 của Điều này. Do đó, trong trường hợp bạn bị hành hung đến mức phải nhập viện làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mình, có thể yêu cầu bên gây ra thiệt hại bồi thường cho mình. Tuy nhiên, cần phải xem xét và chứng minh rằng hành vi của bên gây ra thiệt hại là nguyên nhân gây ra sự cố và thiệt hại đó.

 

2. Bồi thường thiệt hại khi vô cớ bị hành hung phải nhập viện thế nào?

Theo Điều 590 của Bộ luật Dân sự 2015, quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau: 

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Điều này bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình điều trị và phục hồi sau khi bị tổn thương. Chi phí y tế trực tiếp bao gồm các chi phí liên quan đến việc điều trị như khám bệnh, chi phí của các dịch vụ y tế, thuốc men, phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và các dịch vụ chăm sóc y tế khác. Chi phí liên quan đến phục hồi và bồi dưỡng sức khỏe bao gồm các chi phí liên quan đến việc phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe như phiên tập thể dục phục hồi, các liệu pháp vật lý, tâm lý hoặc nghề nghiệp, và các chương trình hỗ trợ dài hạn.

Chi phí về chăm sóc dài hạn là các chi phí liên quan đến việc cung cấp chăm sóc và hỗ trợ dài hạn cho người bị tổn thương, bao gồm các chi phí sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc cá nhân, và dịch vụ hỗ trợ khác. Chi phí về thiết bị y tế và phụ kiện hỗ trợ bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua sắm, sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị y tế và phụ kiện cần thiết để hỗ trợ việc phục hồi và chăm sóc sức khỏe.

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Điều này có nghĩa là người bị thiệt hại sẽ được bồi thường với mức thu nhập trung bình mà người làm cùng loại công việc, có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm tương đương đang nhận được. Điều này giúp đảm bảo rằng người bị thiệt hại không phải chịu tổn thất về thu nhập do hậu quả của sự kiện gây ra sức khỏe bị tổn thương, bất kể mức độ ổn định của thu nhập thực tế của họ.

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Điều này giúp đảm bảo rằng người bị thiệt hại có thể nhận được sự chăm sóc cần thiết mà họ cần trong quá trình điều trị và phục hồi, mà không gây thêm bất kỳ gánh nặng tài chính nào cho họ hoặc cho người thường xuyên chăm sóc.

- Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Điều này có nghĩa là nếu không có sự thoả thuận giữa các bên về mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần, thì mức tối đa mà một người có sức khỏe bị xâm phạm có thể nhận được là không quá năm mươi lần mức lương cơ sở được quy định bởi Nhà nước. Mức lương cơ sở thường được sử dụng để xác định các khoản bồi thường trong pháp luật lao động và pháp luật về bồi thường thiệt hại. Mục đích của việc giới hạn mức bồi thường là để đảm bảo rằng các khoản bồi thường tổn thất về tinh thần là công bằng và hợp lý, đồng thời tránh tình trạng lạm dụng hệ thống bồi thường.

 

3. Xử phạt với tổ chức hành hung, cướp tài sản thế nào?

Theo Điều 168 của Bộ luật Hình sự 2015, quy định về tội cướp tài sản như sau:

- Người nào sử dụng vũ lực, đe dọa bằng vũ lực ngay tức khắc hoặc có các hành vi khác làm cho người bị tấn công không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản, sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

- Nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, hình phạt sẽ từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mang thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

- Nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, hình phạt sẽ từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

- Nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, hình phạt sẽ từ 18 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ít nhất một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ít nhất hai người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% trở lên; Gây chết người; Lợi dụng tình trạng chiến tranh, khẩn cấp.

Đối với hành vi cướp tài sản có tính tổ chức, gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác, hình phạt cho nhóm thanh niên từ 07 năm đến 20 năm tù tùy theo mức độ gây tổn thương hoặc giá trị tài sản mà chúng cướp.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Đánh người thì bị xử phạt như thế nào? Phải bồi thường bao nhiêu? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!