1. Vậy, lô đất đó có xây được nhà nữa không?  (Câu trả lờ của nhân viên điện lực nghệ an dành cho gia đìnhg tối là có).

2. Bên giải phóng mặt bằng an toàn lưới điện chỉ chấp nhận  đền bù cho gia đình tôi là 50% giá đất theo giá mà họ đặt ra là 1tr/m2 ( Gía thị trường là 3,5tr/m2). nếu đền như thế này thì nhà tôi lỗ  600tr. đền như thế có hợp lý không?
3. Nếu nhà tôi không đồng ý với kiểu đền bù trên thì chúng tôi có thể yêu cầu đền bù dưới hình thức tái định cự không? vì giá đền bù 100tr đó ko đủ để mua 1 lô đất để ở theo giá thị trường hiện nay.
4, nếu gia đình tôi không châp nhận đền bù kiểu (2) và họ không chấp nhận yêu cầu tái định cư của gia đình tôi thì gia đình tôi nên làm gì để đòi quyền lợi chính đáng.
Xin cảm ơn Luật sư Minh Khuê.
Người gửi: NGUYỄN PHONG.
 
 
 

An toàn lưới điện 220 kv

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhấtVề việc xây nhà trong khu vực hành lang an toàn điện

Bạn được phép xây dựng nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP như sau:

" Điều 13. Điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV

Nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
1. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.
 
2. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp.
 
3. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:
 
Điện áp Đến 35 kV 110 kV 220 kV
Khoảng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m
 
4. Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.
 
5. Đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV, ngoài đáp ứng các điều kiện trên, các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất.
 
6. Bộ Công Thương quy định chi tiết về phạm vi, kỹ thuật nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220 kv trở lên."
 
Thứ hai, Về phương án bồi thường, đền bù
Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn sẽ hưởng mức bồi thường cho đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện quy định tại Điều 19 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:
 
a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;
 
b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;
 
c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;
 
d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.
 
2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.
 
3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp."
 
Như vậy, căn cứ theo khoản 3 Điều 19 thì mức bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể và xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này.
 
Thứ ba, Về yêu cầu bồi thường bằng phương án tái định cư:
Việc giải quyết bồi thường trong vấn đề này đã được quy định cụ thể như trên. Tuy nhiên, bạn có thể được hỗ trựo bằng hình thức tái định cư theo quy định tại Điều 22 Nghị định này như sau:

" Điều 22. Hỗ trợ chi phí di chuyển

Ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình được quy định tại Điều 18 và đất được quy định tại Điều 19 Nghị định này, nếu chủ sở hữu nhà ở tự tìm được đất ở mới và có nguyện vọng di chuyển khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, thì tự thực hiện việc di chuyển và được hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất."
Như vậy, Bạn có thể được bồi thường theo hình thức hỗ trựo tái định cư như trên.
 
Thứ tư, Về việc đảm bảo quyền lợi:
Bạn càn nắm rõ thông tin về những hình thức đền bù được áp dụng. Bạn cần dựa vào những quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình và gia đình.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./ 

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê