1. Cấp lại đăng ký xe khi không phải chính chủ ?

Chào luật sư, Tôi có một vấn đề cần nhờ luật sư tư vấn. Tôi có tham gia giao thông và làm mất giấy tờ xe (Đăng ký xe và Bằng lái xe) và xe không phải chính chủ thì có làm lại được không? Trình tự thủ tục làm lại đăng ký xe và giấy phép lái xe?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Quang Thị H

Xe không chính chủ bị mất giấy tờ xe

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy khi bị mất ?

Luật sư tư vấn thủ tục cấp lại giấy tờ xe, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1.1. Mất giấy tờ xe mà không phải là chính chủ

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì hiện nay bạn đang bị mấy giấy tờ xe và xe của bạn lại không phải xe chính chủ, bây giờ bạn muốn làm lại thì làm như thế nào? Chúng tôi đã nghiên cứu và đối chiếu với quy định của pháp luật thì đối với trường hợp của bạn pháp luật có quy định cụ thể như sau. Căn cứ vào Thông tư 58/2020/TT-BCA thì việc giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người:

Điều 16. Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe

1. Chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Thông tư này. Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình bày rõ lý do bị mất.

2. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe tiếp nhận thông tin và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trên hệ thống và trả giấy chứng nhận thu hồi theo quy định.

Nếu trong cùng 1 tỉnh và bạn có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì bạn sẽ hồ sơ gồm:

Thứ nhất, là giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú;

Thứ hai, là chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

Thứ ba, là giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Nếu không trong cùng 1 tỉnh và bạn không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì bạn sẽ hồ sơ gồm:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ mới nhất năm 2022

Thứ nhất, là giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Thứ hai, là giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

Thứ ba, là chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

Trình tự bạn cần thực hiện như sau:

- Thứ nhất: bạn đến cơ quan công an nơi đăng ký xe lần đầu để làm thủ tục nộp lại đăng ký xe và biển số xe. Trong trường hợp đăng ký xe bị mất bạn cần có giấy xác nhận đã khai báo mất.

- Thứ hai: trong vòng 30 ngày cơ quan công an có thẩm quyền sẽ cấp cho bạn giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký và biển số xe.

- Thứ ba: bạn đến cơ quan công an nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú để tiến hành làm thủ tục đăng ký xe ( trước đó bạn cần đến cơ quan Thuế để nộp lệ phí trước bạ cho xe.

1.2. Thủ tục cáp lại GPLX bị mất?

Đối với thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe thì bạn cần chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục sau:

Thứ nhất, về hồ sơ xin cấp lại phép lái xe.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp lại đăng ký xe máy bị mất theo quy định mới 2022 ?

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe trong vòng 6 tháng trở lại (trừ trường hợp cấp lại GPLX không thời hạn A1, A2, A3).

- Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe (Nếu còn giữ).

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: chứng minh nhân dân, căn cước công dân/Hộ chiếu.

Nếu đã mất Giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng trở lên phải thi sát hạch lại nên sẽ phải nạp thêm đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe. Khi đến bạn cần mang theo chứng minh hoặc thẻ căn cước có giá trị sử dụng. Nếu hợp lệ thì họ sẽ đưa cho bạn giấy hẹn trả kết quả. Thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết. Và nếu bạn còn hồ sơ gốc còn thì nộp, nếu mất thì thôi.

- Phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của giấy phép lái xe mà Sở Giao thông vận tải xem xét, thẩm định cấp lại giấy phép lái xe. Cụ thể: Nếu giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại. Còn trường hợp GPLX bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nhận giấy phép lái xe và hồ sơ gốc. Bạn đến nhận GPLX theo thời hạn trên giấy hẹn, đến bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải để nhận GPLX mới và hồ sơ gốc của bằng lái.

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe mới nhất năm 2022

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tôi là:........................................................Quốc tịch:................................................

Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Nơi cư trú:..................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): ................. cấp ngày ..... / ..... /.....

Nơi cấp:...................... Đã học lái xe tại:................................................năm.............

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:........................................................số:.................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ, tài liệu, tài sản mới năm 2022

do:............................................................................................. cấp ngày...../...../.....

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..............

Lý do:.........................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

..............., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

>> Xem thêm:  Bị mất cà vẹt xe máy thì thủ tục và đến nơi nào để xin cấp lại ? Cấp lại đăng ký xe

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

 

4. Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Ảnh màu

3 cm x 4 cm

chụp không quá 06 tháng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi:..............................................................................

Tôi là:........................................................Quốc tịch.....................

Sinh ngày: ..... /..... / ..... Nam, Nữ: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................

......................................................................................................

>> Xem thêm:  Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi xử phạt ra sao ? Bao nhiêu tuổi thì được lái xe

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):.......Cấp ngày: ..... /..... / ....., Nơi cấp: ...............

Đã có giấy phép lái xe số:..........................hạng...........................

do:......................................................... cấp ngày: ..... /..... / .......

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: .......

Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đăng ký xe mới năm 2022 và Hướng dẫn đăng ký sang tên xe

.......................................................................................................................... .........

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

.................., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

5. Mất đăng ký xe thủ tục cấp lại như thế nào?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Do bất cẩn nên tôi bị mất đăng ký xe vậy bây giờ phải làm gì để được cấp lại giấy tờ xe ? Thủ tục có phức tạp không ạ? (Trần Trọng Quảng, Quản Ninh)

Mất đăng ký xe thủ tục cấp lại như thế nào?

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên, đổi biển số xe khác tỉnh thực hiện như thế nào ?

Cách cấp lại giấy tờ xe bị mất - Ảnh minh họa

Trả lời.

Về thủ tục: Theo quy định tại Điều 11 thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký xe và giấy chứng minh nhân dân của chủ xe (trong trường hợp ủy quyền thì xuất trình chứng minh nhân dân của người được ủy quyền). Ngoài ra bạn có thể xuất trình bằng sổ hộ khẩu.
Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, bạn nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe tại Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc nơi người anh cư trú trước đây để được làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe.
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-BCA nêu trên:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vậy, thời gian hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật giao thông - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

>> Xem thêm:  Có giấy hẹn đăng ký xe có được tham gia giao thông không ? Xe không chính chủ có bị tịch thu ?

Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Giao thông - Công ty luật Minh Khuê