1. Cấp lại đăng ký xe khi không phải chính chủ ?

Chào luật sư, Tôi có một vấn đề cần nhờ luật sư tư vấn. Tôi có tham gia giao thông và làm mất giấy tờ xe (Đăng ký xe và Bằng lái xe) và xe không phải chính chủ thì có làm lại được không? Trình tự thủ tục làm lại đăng ký xe và giấy phép lái xe?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Quang Thị H

Xe không chính chủ bị mất giấy tờ xe

Luật sư tư vấn thủ tục cấp lại giấy tờ xe, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1. Mất giấy tờ xe mà không phải là chính chủ

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì hiện nay bạn đang bị mấy giấy tờ xe và xe của bạn lại không phải xe chính chủ, bây giờ bạn muốn làm lại thì làm như thế nào? Chúng tôi đã nghiên cứu và đối chiếu với quy định của pháp luật thì đối với trường hợp của bạn pháp luật có quy định cụ thể như sau. Căn cứ vào Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì việc giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người:

Nếu trong cùng 1 tỉnh và bạn có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì bạn sẽ hồ sơ gồm:

Thứ nhất, là giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú;

Thứ hai, là chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

Thứ ba,là giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Nếu trong cùng 1 tỉnh và bạn không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì bạn sẽ hồ sơ gồm:

Thứ nhất, là giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Thứ hai, là giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

Thứ ba, là chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

2. Mất giấy phép lái xe thì thủ tục cấp lại như thế nào ?

Đối với thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe thì bạn cần chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục sau:

Thứ nhất, về hồ sơ xin cấp lại phép lái xe.

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe trong vòng 6 tháng trở lại (trừ trường hợp cấp lại GPLX không thời hạn A1, A2, A3).

- Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe (Nếu còn giữ).

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: chứng minh nhân dân, căn cước công dân/Hộ chiếu.

Nếu đã mất Giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng trở lên phải thi sát hạch lại nên sẽ phải nạp thêm đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe. Khi đến bạn cần mang theo chứng minh hoặc thẻ căn cước có giá trị sử dụng. Nếu hợp lệ thì họ sẽ đưa cho bạn giấy hẹn trả kết quả. Thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết. Và nếu bạn còn hồ sơ gốc còn thì nộp, nếu mất thì thôi.

- Phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của giấy phép lái xe mà Sở Giao thông vận tải xem xét, thẩm định cấp lại giấy phép lái xe. Cụ thể: Nếu giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại. Còn trường hợp GPLX bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nhận giấy phép lái xe và hồ sơ gốc. Bạn đến nhận GPLX theo thời hạn trên giấy hẹn, đến bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải để nhận GPLX mới và hồ sơ gốc của bằng lái.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tôi là:........................................................Quốc tịch:................................................

Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Nơi cư trú:..................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): ................. cấp ngày ..... / ..... /.....

Nơi cấp:...................... Đã học lái xe tại:................................................năm.............

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:........................................................số:.................

do:............................................................................................. cấp ngày...../...../.....

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..............

Lý do:.........................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

..............., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

4. Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Ảnh màu

3 cm x 4 cm

chụp không quá 06 tháng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi:..............................................................................

Tôi là:........................................................Quốc tịch.....................

Sinh ngày: ..... /..... / ..... Nam, Nữ: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................

......................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):.......Cấp ngày: ..... /..... / ....., Nơi cấp: ...............

Đã có giấy phép lái xe số:..........................hạng...........................

do:......................................................... cấp ngày: ..... /..... / .......

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: .......

Đăng ký tích hợp giấy phép lái xe

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:

.......................................................................................................................... .........

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

.................., ngày ..... tháng ..... năm 20 .....

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

5. Mất đăng ký xe thủ tục cấp lại như thế nào?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Do bất cẩn nên tôi bị mất đăng ký xe vậy bây giờ phải làm gì để được cấp lại giấy tờ xe ? Thủ tục có phức tạp không ạ? (Trần Trọng Quảng, Quản Ninh)

Mất đăng ký xe thủ tục cấp lại như thế nào?

Cách cấp lại giấy tờ xe bị mất - Ảnh minh họa

Trả lời.

Theo quy định của pháp luật thì sau hai ngày nộp hồ sơ, chủ xe hoặc người nhận ủy quyền sẽ được cơ quan công an cấp lại đăng ký xe đã bị thất lạc.
Khoản 2 Điều 75 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định: “Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm...”.

Do vậy, giấy chứng nhận đăng ký xe máy của anh họ bạn có thể đang bị cảnh sát giao thông tạm giữ do người bạn của bạn đã có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 171/2013/NĐ-CP, trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt căn cứ hành vi vi phạm để lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Người điều khiển phương tiện phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện. Trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành tạm giữ phương tiện để bảo đảm cho việc xử phạt đối với chủ phương tiện.

Ngoài ra, Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định khi phát hiện hành vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản ... Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính một bản.

Theo đó, khi người mượn xe của bạn vi phạm luật giao thông đường bộ và bị giữ Giấy chứng nhận đăng ký xe phải được nhận một bản Biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Chủ phương tiện vi phạm (anh của bạn) tự mình hoặc ủy quyền cho bạn (ủy quyền bằng văn bản có công chứng, chứng thực) mang biên bản vi phạm đến trụ sở cảnh sát giao thông nhận quyết định xử phạt và nộp phạt tại kho bạc nhà nước để được nhận lại giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tuy nhiên, hiện nay bạn không liên lạc được với người mượn xe thì bạn cần tìm hiểu xem có thực sự giấy đăng ký xe đang bị cảnh sát giao thông tạm giữ hay không (thông qua biên bản vi phạm). Nếu giấy đăng ký xe không bị cảnh sát giao thông tạm giữ, bạn có thể báo mất giấy chứng nhận đăng ký xe tới cơ quan công an khu vực nơi bạn cư trú. Đồng thời, bạn gọi điện cho người anh nói rõ tình hình và nhờ làm thủ tục ủy quyền có công chứng, chứng thực hợp lệ cho bạn để bạn có thể tiến hành các thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất.

Về thủ tục: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký xe và giấy chứng minh nhân dân của chủ xe (trong trường hợp ủy quyền thì xuất trình chứng minh nhân dân của người được ủy quyền). Ngoài ra bạn có thể xuất trình bằng sổ hộ khẩu.
Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, bạn nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe tại Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc nơi người anh cư trú trước đây để được làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe.
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2010/TT-BCA nêu trên, thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật giao thông - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

6. Mua xe máy cũ mà bị mất giấy đăng ký xe thì có sang tên được không ?

Thưa Luật sư, em bị mất giấy đăng ký xe máy và đó là giấy đăng ký của một người ở Hà Nội, còn em thì ở Tỉnh Vĩnh Phúc. Giờ em có thể xin cấp lại không? Và chuyển đăng ký là tên em được không? Thủ tục cần làm những gì? Phí là bao nhiêu ?
Em xin cảm ơn ạ !

Mua xe máy cũ mà bị mất giấy đăng ký xe thì có sang tên được không ?

Hướng dẫn thủ tục mua bán, sang tên xe máy cũ - Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Để cấp lại giấy đăng ký xe thì chủ sở hữu cần chuẩn bị các giấy tờ quy định tại Điều 9 và 15 Thông tư số 15/2014 TT-BCA như sau:

Điều 9. Giấy tờ của chủ xe

1. Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau:

a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).

Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

2. Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam, xuất trình Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu và Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu.

3. Chủ xe là người nước ngoài

a) Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng), nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

b) Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, xuất trình Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, nộp giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền.

4. Chủ xe là cơ quan, tổ chức

a) Chủ xe là cơ quan, tổ chức Việt Nam thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức.

b) Chủ xe là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) của người đến đăng ký xe; nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.

c) Chủ xe là doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe và nộp giấy giới thiệu; trường hợp tổ chức đó không có giấy giới thiệu thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản lý cấp trên.

5. Người được ủy quyền đến đăng ký xe phải xuất trình Chứng minh nhân dân của mình; nộp giấy ủy quyền có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

Cũng tại điều Điều 15 của thông tư này quy dịnh về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất

1. Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất bao gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Các giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài, phải có:

- Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).

- Công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế.

- Đối với nhân viên nước ngoài phải xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

2. Khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thì giữ nguyên biển số. Trường hợp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì đổi sang biển 5 số theo quy định.

Trường hợp xe đã đăng ký, cấp biển số nhưng chủ xe đã làm thủ tục sang tên, di chuyển đi địa phương khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại và giữ nguyên biển số cũ; trường hợp biển số cũ là biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì cấp đổi sang biển 5 số theo quy định.

Để sang tên xe cho bạn, do chủ xe và bạn khác tỉnh nên giấy tờ cần phải có:

+ Giấy tờ liên quan đến chủ xe (chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường…)

+ Tờ khai đăng ký xe

+ Chứng từ lệ phí trước bạ (biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi)

+ Tờ khai sang tên và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển nhượng (giấy bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán, văn bản thừa kế, chứng từ lệ phí trước bạ) và hồ sơ gốc của xe theo quy định (nếu là trường hợp tự quản hồ sơ gốc).

Thủ tục với trường hợp này sẽ bao gồm thêm việc phải mang cả biển số xe cùng hai tờ khai sang tên di chuyển và nếu là trường hợp chính chủ di chuyển đi tỉnh khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển nhượng xe. Và chủ xe không phải mang xe theo khi đi làm thủ tục.

Phí cấp lại đăng ký xe máy/sang tên là 50.000 đồng

Lệ phí trước bạ: Theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ: Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1% giá trị xe.

>> Bài viết tham khảo thêm: Bị mất đăng ký xe có được sang tên xe khi mua lại không?

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Bị mất giấy đăng ký xe có được sang tên khi là xe mua lại không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn thủ tục mua bán, sang tên xe máy, gọi: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Giao thông - Công ty luật Minh Khuê