Xin cho tôi hỏi các chức danh lãnh đạo trong công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước có được xem là người lao động hay không? Vì theo tôi biết theo luật DN thì Chủ tịch công ty sẽ thuê các chức danh như Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kể cả bổ nhiệm kiểm sóat viên, như vậy các chức danh trên vẫn là người lao động. Chủ tịch là người do nhà nước uỷ quyền đại diện vốn nên sẽ theo luật công chức phải không ạ? Vậy chủ tịch kiêm giám đốc công ty không phải là người lao động do không có hợp đồng lao động đúng không ạ?

Tôi xin trân trọng cảm ơn

Người gửi: A.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động Công ty Luật Minh Khuê.

Xin được tư vấn về các chức danh trong công ty ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với câu hỏi này, chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Tư vấn về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu ?

Bộ luật lao động năm 2012

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012, điều 3 khoản 1 quy định như sau:

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Theo đó, các chức danh lãnh đạo trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước như Giám đốc, phó Giám đốc,về bản chất không phải là người lao động. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định doanh nghiệp có thể thuê Giám đốc, phó Giám đốc và phải lập hợp đồng thuê, Giám đốc, trường hợp này Giám đốc, Phó giám đốc cũng được coi là người lao động do làm việc theo hợp đồng, được trả lương theo thỏa thuận giữa 2 bên. Đối với kế toán trưởng và Kiểm soát viên, họ không phải là những người có chức danh lãnh đạo, họ chỉ hoạt động trong phạm vi thẩm quyền của mình, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty là Nhà nước và được hưởng lương theo năng lực làm việc. Vì vậy họ cũng là người lao động.

Hiện nay, pháp luật nước ta quy định, công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước hoạt động theo các quy định của luật doanh nghiệp 

Điều 212 Luật doanh nghiệp năm 2014

[...]3. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

>> Xem thêm:  Tiêu chí lựa chọn nhà thầu?

Do đó, các quy định về Chủ tịch công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước chịu sự điều chỉnh của luật Doanh nghiệp và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định số 25/2010 cũng quy định về chế độ hưởng lương của Chủ tịch công ty như sau:

Điều 30. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên

Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng của công ty hưởng chế độ thù lao, tiền lương và lợi ích khác như thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng quy định tại Điều 26 Nghị định này. Trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc công ty thì chỉ được nhận lương của một chức danh. 

Theo căn cứ trên, Chủ tịch công ty cũng được hưởng lương, thù lao theo quy định của pháp luật nên họ cũng là người lao động theo quy định tại Bộ luật lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

 

>> Xem thêm:  Vốn góp cổ phần hóa thông qua mua bán nợ DATC có phải là vốn nhà nước không ?