1. Có bao nhiêu thư ký hành nghề trong Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở?

Theo Thông tư 4/TT-BYT năm 2020 của Bộ Y tế về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, việc thiết lập Hội đồng đạo đức cấp cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đạo đức và chuẩn mực chất lượng cho các nghiên cứu y sinh học. Cụ thể, việc thành lập Hội đồng này phải được người đứng đầu tổ chức có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như quyết định bổ nhiệm và thay thế thành viên theo chuẩn mực và tiêu chuẩn quy định. Hội đồng đạo đức cấp cơ sở được thiết lập với đội ngũ thành viên chính thức không ít hơn 5 người, đảm bảo cơ cấu và tiêu chuẩn quy định. Ngoài các thành viên chính thức, Hội đồng cũng có thể có các thành viên thay thế, việc bổ nhiệm và ghi rõ thông tin này trong quyết định là điểm quan trọng. Đối với việc quản lý và hoạt động, Hội đồng đạo đức có thể sử dụng con dấu của tổ chức để tham gia các hoạt động liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của mình.

Hơn nữa, để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của Hội đồng, việc cung cấp đủ số lượng thư ký chuyên môn và thư ký hành chính là hết sức quan trọng. Sự hiện diện của họ không chỉ giúp Hội đồng đạo đức thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp mà còn giúp tối ưu hóa các quy trình và quản lý thông tin liên quan đến các nghiên cứu y sinh học. Việc sử dụng con dấu của tổ chức, cùng việc đảm bảo đủ lượng thư ký chuyên môn và thư ký hành chính, giúp Hội đồng đạo đức cấp cơ sở hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp. Điều này không chỉ đánh giá cao mức độ chuyên nghiệp trong quản lý nghiên cứu y sinh học, mà còn tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và đáng tin cậy trong ngành y tế.

Như vậy, việc thiết lập và hoạt động của Hội đồng đạo đức cấp cơ sở không chỉ là việc tuân thủ quy định pháp luật mà còn là sự đảm bảo cho tính minh bạch, chất lượng và đạo đức trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học tại các tổ chức y tế. Điều này không chỉ tạo ra sự tin cậy từ phía cộng đồng mà còn định hình một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong lĩnh vực y học và nghiên cứu y sinh học.

 

2. Tiêu chuẩn chức danh thư ký hành chính của Hội đồng đạo đức cấp quốc gia?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 4/TT-BYT năm 2020 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, việc lựa chọn và đào tạo thư ký hành chính của Hội đồng đạo đức cấp quốc gia đòi hỏi những tiêu chuẩn cao về chuyên nghiệp và đạo đức. Thư ký hành chính của Hội đồng đạo đức trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia cần đáp ứng một loạt tiêu chuẩn quan trọng. Điều này đảm bảo vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo tuân thủ và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và đạo đức. Cụ thể, thư ký hành chính phải:

- Thuộc đơn vị có chức năng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức. Điều này đảm bảo rằng thư ký có sự hiểu biết và cảm nhận rõ về hoạt động nghiên cứu khoa học mà Hội đồng đạo đức quản lý.

- Là người trung thực và khách quan, đặc điểm quan trọng để đảm bảo tính khách quan và đạo đức trong quản lý nghiên cứu y tế.

- Có trình độ đại học trở lên, điều này bảo đảm kiến thức và năng lực để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

- Có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực hành chính, văn thư, và lưu trữ, để đảm bảo rằng việc quản lý tài liệu và thủ tục hành chính liên quan được thực hiện một cách đáng tin cậy.

- Được đào tạo và có chứng chỉ về các quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng đạo đức, đảm bảo rằng thư ký hành chính hiểu và thực hiện các quy trình theo cách đáng tin cậy và theo quy định của Bộ Y tế hoặc các tổ chức được công nhận.

Những điều này đóng góp vào việc đảm bảo quản lý hiệu quả và đạo đức trong nghiên cứu y tế và đảm bảo sự an toàn và đảm bảo cho người tham gia nghiên cứu. Trong lĩnh vực nghiên cứu y tế, thư ký hành chính của Hội đồng đạo đức có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính trung thực, đạo đức và quản lý hiệu quả của hoạt động nghiên cứu. Họ phải đáp ứng một loạt tiêu chuẩn, bao gồm kiến thức và trình độ đào tạo, sự trung thực và khách quan, kiến thức về quản lý hành chính và lưu trữ, cũng như kiến thức về các quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng đạo đức. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng họ có khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả và đảm bảo tính đạo đức trong nghiên cứu y tế.

Ngoài việc đảm bảo tính đạo đức và quản lý chặt chẽ, thư ký hành chính cũng có trách nhiệm quản lý các tài liệu và thông tin quan trọng liên quan đến quá trình nghiên cứu y tế. Điều này đòi hỏi họ phải có kiến thức về quản lý và lưu trữ để đảm bảo tính bảo mật, sẵn sàng và tiện lợi cho việc tra cứu và kiểm tra. Khả năng nắm bắt và thực hiện các quy trình thực hành chuẩn là rất quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động nghiên cứu y tế được thực hiện đúng quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và chất lượng. Vai trò của thư ký hành chính trong Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học không chỉ là một người quản lý hành chính mà còn là người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi hoạt động nghiên cứu y tế đáp ứng các yêu cầu đạo đức và pháp lý. Điều này cung cấp một hình mẫu mạnh mẽ cho tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của nghiên cứu y tế và đảm bảo rằng quy trình này diễn ra theo các tiêu chuẩn cao nhất.

 

3. Khi  nộp hồ sơ nghiên cứu để thẩm định gửi Hội đồng đạo đức có cần phải có nội dung tên và địa chỉ của thư ký hành chính hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22  Thông tư 4/TT-BYT năm 2020 của Bộ Y tế về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, hướng dẫn nộp hồ sơ nghiên cứu gửi Hội đồng đạo đức là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý nghiên cứu y sinh học. Hướng dẫn này cung cấp các thông tin cụ thể và biểu mẫu quy định cho các nghiên cứu viên.

Việc xác định tên và địa chỉ của người tiếp nhận hồ sơ. Quy định này giúp định rõ trách nhiệm và nguồn thông tin liên hệ quan trọng cho việc gửi và xử lý hồ sơ nghiên cứu. Điều này đồng thời tạo ra tính minh bạch và đáng tin cậy trong quy trình nộp hồ sơ và làm việc với Hội đồng đạo đức. Quy định này đặt nền móng cho việc đảm bảo nguồn thông tin cụ thể về người tiếp nhận hồ sơ, và trong trường hợp thư ký hành chính tiếp nhận, cần rõ ràng ghi tên và địa chỉ của người đó. Điều này giúp tăng cường tính chính xác và rõ ràng trong quy trình quản lý nghiên cứu y sinh học, đồng thời cũng làm nền tảng cho tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Hơn nữa, việc xác định rõ tên và địa chỉ của người tiếp nhận hồ sơ trong quy định của Hội đồng đạo đức không chỉ là việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định pháp luật mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với nguyên tắc trách nhiệm trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học. Ngoài ra, việc có hướng dẫn cụ thể về yêu cầu nộp hồ sơ và thông tin liên quan không chỉ giúp nghiên cứu viên hiểu rõ các quy định và tiêu chí cần tuân thủ, mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ. Điều này góp phần tối đa hóa việc chấp hành các quy định, giảm thiểu lỗi sót và tăng cường chất lượng của nghiên cứu y sinh học.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Cơ quan hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại

Nếu quý khách đang đối diện với bất kỳ tình huống pháp lý nào hoặc cần sự giúp đỡ, hãy dễ dàng liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến bằng cách gọi hotline: 1900.6162. Hoặc nếu quý khách ưa thích gửi yêu cầu chi tiết qua email, vui lòng chấp nhận liên hệ qua địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi thắc mắc và vấn đề liên quan đến pháp lý.