1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 51/2010/ND-CP và nghị định 04/2014/NĐ-CP về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn

- Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung thông tư 39/2014/TT-BTC 

- Công văn 11561/CT-TTHT ngày 25/12/2014 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về sử dụng hóa đơn thương mại

- Công văn 4768/CT-TTHT ngày 26/05/2016 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh  về sử dụng hóa đơn thương mại

2. Nội dung phân tích

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC điều 3 quy định sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Tuy nhiên, ngày 01/09/2014 Bộ tài chính ban hành thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 39/2014/TT-BTC thì hóa đơn giá trị gia tăng không được sử dụng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài nữa. 

Theo công vă 11352/BTC- TCHQ có hướng dẫn về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài sẽ dùng hóa đơn thương mại để thay thế cho hóa đơn xuất khẩu.

Tại công văn 11561/CT-TTHT ngày 25/12/2014 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh  hướng dẫn : "Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại không sử dụng hóa đơn xuất khẩu."

Công văn 4768/CT-TTHT ngày 26/05/2016 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn: 

"- Trường hợp Công ty xuất khẩu cà phê cho khách hàng nước ngoài, hàng được giao tại cảng Việt Nam thì sử dụng hóa đơn thương mại.

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan."

Khi sử dụng hóa đơn thương mại, công ty vẫn tiến hành hạch toán doanh thu và kê khai, báo cáo thuế theo hóa đơn thương mại.

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Bạn đang theo dõi bài viết Xuất hóa đơn thương mại cho hoạt động xuất khẩu mới nhất ? được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử