1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa khoa học: Về mặt lý luận

Nghiên cứu học tập và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trang bị chúng ta với những kiến thức chính trị - xã hội và phương pháp luận khoa học về quá trình lịch sử không thể tránh khỏi dãn đến sự hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội cộng sản. Nó là công cụ quan trọng để giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi ách đô hộ bất công.

Theo đó, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Leenin hoàn toàn có lý khi xác định rằng chủ nghĩa xã hội khoa học là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân hiện đại và đảng của họ để thực hiện quá trình giải phóng nhân loại và giải phóng bản thân. Điều này là vô cùng quan trọng vì khi giai cấp công nhân và người lao động không có nhận thức chính xác và đầy đủ về chủ nghĩa xã hội  thì họ không thể có niềm tin, lý tưởng và lòng dũng cảm cách mạng vững chắc trong mọi tình huống lịch sử. Họ cũng không có nền tảng khoa học và lý luận đủ mạnh mẽ để sáng tạo và phát triển chính xác về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tương tự như triết học và kinh tế chính trị của Mác - Leenin chủ nghĩa xã hội khoa học không chỉ giải thích thế giới mà quan trọng hơn là nó tập trung vào việc cải thiện thế giới dựa trên những quy luật tự nhiên và phù hợp với tiến bộ và văn minh. Nghiên cứu và học tập chủ nghĩa xã hội khoa học đã đóng góp quan trọng vào việc định hướng chính trị - xã hội cho các hoạt động thực tiễn của Đảng Cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đấu tranh bảo bệ xây dựng và bảo vệ tổ quốc chủ nghĩa xã hội.

Nghiên cứu và học tập chủ nghĩa xã hội giúp chúng ta hiểu rõ hơn được về những kiến thức khoa học giúp chúng ta luôn tỉnh táo và phân tích chính xác về đấu tranh chống lại những kiến thức sai lệch và các thông tin phản động của chủ nghĩa đế quốc với Đảng, nhà nước và chế độ của chúng ta. Nó cũng giúp chúng ta đối phó với các xu hướng với chủ nghĩa xã hội và đảng đối lập. Ngược lại với các xu hướng và lợi ích của cá nhân thì dân tộc và con người ngày càng tiến bộ.

 

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học - Về mặt thực tiễn

Có thể thấy rằng bất lỳ lý thuyết khoa học nào đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội thì luôn tồn tại một khoảng cách nhất định so với thực tế đặc biệt là trong tường hợp của những dự thảo khao học có tính quy luật. Nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực khoa học xã hội ngày càng làm nổi bật những khoảng cách này, bởi thực tế cho thấy rằng trên thế giới vẫn chưa có quốc gia nào xây dựng một hệ thống xã hội hoàn chỉnh và tuyệt đối. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ cùng với sự sụp đổ của các hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn thế giới, lòng tin vào chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như chủ nghĩa Mác - lenin đã giảm sút đối với một phần không nhỏ của các cán bộ và đảng viên. Điều này là một hiện thực không thể phủ nhận. Vì vậy việc nghiên cứu về học tập và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh hiện tại và cũng có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị.

Chỉ có những người có kiên định , sáng suốt và sẵn sàng tìm ra nguyên nhân cơ bản và bản chất của những sai lầm khuyết điểm và khủng hoảng và sụp đổ cũng như những thành tựu lớn trong quá khứ và cải cách đổi mới hiện tại ở các quốc gia chủ nghĩa xã hội - một xu hướng xã hội hóa ở mọi khía cạnh cuộc sống nhân loại; cũng không phải do chủ nghĩa Mác - lenin chủ nghĩa xã hội khoa học,... là nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng của các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân chính là các quốc gia xã hộ chủ nghĩa để nhận thức và hành động không đúng với chủ nghĩa xã hội họ đã trở nên tự phụ chủ quan và bảo thủ thậm chí xem nhẹ những thành tự chung của loài người trong đó có chủ nghĩa tư bản đồng thời phải đối mặt với sự xuất hiện của chủ nghĩa đến quốc đã đẩy chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới vào tình trạng suy thoái. Về cải cách xã hội trên thế giới cũng như Việt Nam thì cần sự mạnh mẽ hơn tròn việc suy trì niềm tin vững mạnh vào chủ nghĩa xã hội,... cho cán bộ, nhân viên , sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên cùng nhân dân. Điều này tự nhiên đi kèm với việc thúc đẩy công nghiệp hóa hiện dại háo đất nước mở rộng hợp tác quốc tế, tiến hành xây dựng một nền kinh tế thì trường hướng xã hội chủ nghĩa,...

Tất cả những điều này đang đối mặt với cơ hội cũng như thách thức lớn đối với nhân dân và dân tộc chúng ta. Điều này cũng là trách nhiệm lịch sử vô cùng nặng nề và trọng đại đối với thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa trên đất nước của chúng ta.

 

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học - về mặt tư tưởng

Về mặt tư tưởng thì việc nghiên cứu về chủ nghĩa khoa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất khoa học và tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lenin trong tổng thể mà còn cung cấp cho chúng ta một cơ sỏ vũng chắc để tin tưởng vào sự thành công của chủ nghĩa xã hội và trong sứ mệnh lịch sử toàn cầu của giai cấp công nhân cũng như những hoài bão tốt đẹp của toàn nhân loại.

Nghiên cứu này cũng giúp chúng ta phát triển lập trường tư tưởng mạnh mẽ củng cố lòng kiên nhẫn kiên định chính trị mà không bị dao động hay hoài nghi trước những biến động lịch sử. Chúng ta tự tin hơn trong tương lai của xã hội chủ nghĩa và hiểu rõ hơn về bản chất và kế hoạch phá hoại của những kẻ phản bội cơ hội và các thế lực phản động và thù địch nhằm chống phá Đảng và nhà nước cũng như chế độ của nước ta.

Hơn nữa thì nghiên  cứu này cung cấp cơ sở và khẳng định của sự tất yếu của sự thành công trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Chúng ta tự hào tin rằng sẽ đạt được những mục tiêu đổi mới đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một lý thuyết phức tạp và đa chiều được phát triển với mục tiêu nghiên cứu và thấu hiểu về một xã hội một cách toàn diện và khoa học. Điều này cung cấp một phương pháp nghiên cứu rộng rãi cao cấp và khách quan giúp ra khám phá sâu hơn về các hiện tượng và quy luật xã hội

Chủ nghĩa xã hội không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các phương pháp khoa học và lý thuyết vào việc nghiên cứu xã hội mà còn đòi hỏi chúng ta xem xét cách mà xã hội hoạt động tương tác phức tạp giữa các cá nhân và nhóm cũng như cách mà các quy luật và mô hình xã hội tương tác và hình thành trong bối cảnh rộng lớn của xã hội con người. Chủ nghĩa khoa học được sáng lập và phát triển bởi Karl Marx và Engels. Hai nhà tư tưởng này đã đóng góp rất nhiều cho lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội chủ nghĩa khoa học. Các công trình quan trọng như Mô tả của sự bị áp bức và chủ nghĩa mác - lenin

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết sau: Bộ câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội khoa học. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết bài viết.